*** Keresse a Soponya Gportalt a facebook-on is! *** Köszönjük a 9 év figyelmét és segítségét, de a soponya gportal már nem frissül tovább.*** Közélet*** Kultúra****Helyi események*** Hírek*** Vélemények*** Mellébeszélés nélkül***Önnek is van véleménye, regisztráljon és írja meg itt az oldalon.***

 
 
Településről
 
Civil szervezetek, Szakkörök, Clubok.
 
WWW.SOPONYA.GPORTAL.HU
 
Helyi hírek, események
 
Élhetőbb környezetért
 
Múlt Századunk
 
Társalgó
 
Menü
 
Online szavazás
Lezárt szavazások
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Postafiók
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
 
Szomszéd települések honlapjai
 
Partner oldalak
 
Közlemények

Következő 10 cikkElőző 10 cikk

TÁJÉKOZTATÁS nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezéséről

  2014.04.05. 19:59

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 4.§ 2) bekezdés d) pontja szerint a települési önkormányzat - a vízgazdálkodási tevékenységek, mint közfeladatok (közszolgáltatások) körében - köteles gondoskodni a településen található szennyvízbekötés nélküli ingatlanok estében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről.

Tájékoztató közvilágítás hibabejelentések rendjéről.

  2010.03.07. 21:04

 

Tájékoztatom a T. Lakosságot, hogy Soponya Nagyközség Önkormányzat nevében a
közvilágítás hibáinak, és a működés rendeletetés-szerű helyreállítása ügyében
megkezdtük az egyeztetéseket, és tárgyalásokat.
Ennek első lépése az volt, hogy 2010. február 25. napján a teljes településen napközben is világítottak a közvilágítási lámpatestek, és a karbantartást végzı cég szakemberei valamennyi világítótestet átnéztek, és kijavítottak.
A korszerű közvilágítási lámpák élettartama, működése hozzávetőleg 3 -4 év
időtartamra szól, ezt követıen folyamatosan fordulhat elő meghibásodás. Ezért
várhatóan a II.. negyedévben sor fog kerülni az úgynevezett „sorcserére”. Ez azt
jelenti, hogy valamennyi (ez Soponya esetében nyilvántartás szerint 199 db)
közvilágítási lámpa esetében az összes világítótestet és a gyújtót kicserélik újra.
Soponya településen a közvilágítás korszerűsítése 2003 – 2004. évben zajlott, azóta nem történt ilyen „sorcsere”.
A „sorcsere” megtörténtéig, illetve azt követıen is, amennyiben Önök észlelnek
közvilágítási hibát (nem világít egy vagy, több közvilágítási lámpa, vagy egy teljes
körzetben, szakaszon sötét van), úgy ezen hibákat kérem, hogy szíveskedjék jelezni a
következık szerint:
1.) A hibabejelentést megteheti a Polgármesteri Hivatalban is személyesen ügyfélfogadási időben, telefonon (06-22/450-022, 06-22/587-009), vagy e-mailben a jegyzo@soponya.hu címen.
Amennyiben a bejelentés a Polgármesteri Hivatalhoz érkezik, azt a hivatal dolgozói
haladéktalanul továbbítják a közvilágítási karbantartásért, javításért felelős
cégnek.
2.) Hibajelzéseiket közvetlenül is megtehetik a következı telefonszámok
valamelyikén a szolgáltató felé:
Mobilról és vezetékes telefonról is hívható: 06-80/533-533
06-30/45-99-666
06-20/45-99-666
06-70/45-99-666
Csak vezetékes hálózatból hívható: 06-40/330-330
A hibabejelentésekről, és a hiba elhárításáról az egyeztetések alapján
önkormányzatunk elektronikus úton minden esetben kap visszajelzést, így
dokumentálható mindenki számára a szolgáltató szerződésszerű munkavégzése.
Tájékoztatom a T. Lakosságot, hogy érvényben lévő szerződésünk alapján az egyedi
közvilágítási hibák elhárítását a szolgáltatónak 14 napon belül kell elvégeznie, míg a
szakaszhibák kijavítását 24 órán belül meg kell kezdenie.
Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.
T i s z t e l e t t e l :
Soponya, 2010. február 25.
Molnárné Tarman Renáta
jegyző

Hirdetmény

  2010.02.07. 19:06

Közlekedési támogatás igénylésről.

Tájékoztatjuk a T. Lakosságot, hogy a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeit (közlekedési támogatás, gépkocsi szerzési támogatás és gépkocsiátalakítási támogatás) 2010. február 1. napjától, április 30. napjáig kérelmezhetik.
A közlekedési kedvezményre jogosult az a súlyos mozgáskorlátozott személy, akinek a családjában az egy főre jutó, a tárgyévet megelőző év havi átlagos nettó jövedelme a tárgyév január 1. napján érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének kettő és félszeresét nem haladja meg, ez az összeg 2010. év január 1-én 71.250 Ft/fő.
Szükséges a kérelem nyomtatvány kitöltése és a 2009. év átlag nettó jövedelemének igazolása.
Érdeklődni és a nyomtatványt kérni: Polgármesteri Hivatal Kovácsné Gyenis Ilona igazgatási ügyintéző (8123 Soponya, Petıfi S. u. 32.) 06-22/450-022, 06-22/587-022
A nyomtatvány a www.soponya.hu honlapról is letölthető.
Tisztelettel:
Soponya, 2010. február 1.
Molnárné Tarman Renáta
jegyző

Hirdetmény.

  2010.02.07. 18:57

Helyi iparűzési adóváltozások

 
Az adózók a 2010. január 1-jét követően kezdődő adóévekre vonatkozó kötelezettségeket az APEH felé, míg az azt megelőző évekre vonatkozókat az önkormányzati adóhatósághoz teljesítik.
A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi LXXVII. törvény (Krtv.) 214. §-a szerint az APEH a 2010. január 1-ét követıen kezdődő adóévekre vonatkozóan gyakorolja az iparűzési adóval kapcsolatos hatásköröket, az azt megelőző éveket érintı adókötelezettségeket az adózók még az önkormányzati adóhatósághoz teljesítik, az adóhatósági jogokat az önkormányzat jegyzője gyakorolja.
Éppen ezért:
- a 2010. március 15-én esedékes helyi iparűzési adóelőleget még az önkormányzati adóhatósághoz kell befizetni (a 2009-ben kiadott fizetési meghagyásnak megfelelően),
- a 2009. évről 2010. május 31.-ig benyújtandó adóbevallást még az önkormányzati adóhatóságnál kell teljesíteni,
- a 2010. szeptember 15-én esedékes adóelőleget kell majd első alkalommal az APEH számlájára megfizetni.
- 2010. december 20-án a feltöltési kötelezettséget is már az APEH számlájára kell majd teljesíteni, a jogszabályban új szabályként előírt bevallási kötelezettséggel egyidejűleg.
A továbbiakban a visszamenőleges adóbevallások, ellenőrzések, önellenőrzések is eszerint oszlanak meg a két adóhatóság között, tehát a 2010-et megelőző évekre vonatkozóan még az önkormányzati adóhatóság rendelkezik hatáskörrel, az azt követı időszakra, pedig az APEH.
A fentiekből következően a tevékenységüket 2009-ben kezdő illetve megszüntető vállalkozók még az önkormányzati adóhatóságnál jelentkeznek be, illetve nyújtanak be záró bevallást, a 2010-ben kezdők és megszüntetők, pedig már az APEH-nál teszik meg ugyanezt. (Természetesen a 2009-re vonatkozó bevallás még az önkormányzati adóhatóságot illeti.)
A szükséges nyomtatványok 2010-ben elérhetők lesznek az adóhatóságoknál: a 2009-et érintı adókötelezettségek teljesítéséhez szükséges nyomtatványokat az önkormányzat megküldi az érintetteknek, illetve a hivatalban is hozzáférhetı, a 2010. évet érintőek pedig az APEH –internetes oldalain, illetve ügyfélszolgálatain lesznek elérhetık.
Tisztelettel:
Soponya, 2010. február 1.
Molnárné Tarman Renáta
jegyző

Hirdetmény.

  2010.02.07. 18:22

Közterületi dohányzás tilalmáról.

 
Tájékoztatom a T. Lakosságot, hogy Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
2010. január 27. napján tartott Képviselő-testületi ülésén megalkotta az
1/2010. (I. 28.) számú képviselő-testületi rendeletét a közterületek használatának rendjéről.
E rendelet 19. § (4) bekezdése a következő szabályozást tartalmazza:
Soponya Nagyközség közigazgatási területén a dohányzás jelen rendelet alapján tilos:
-a közterületi játszótereken és azok közterületi 10 m-es körzetében,
-az óvoda, általános iskola, művelődési ház és ezen intézményekhez kapcsolódó épületek közterületi 10 m-es körzetében,
-valamint a tömegközlekedési útvonalakon elhelyezett fedett váróhelyiségekben.
Hivatkozott rendelkezést megszegőkkel szemben a Rendelet 23. §-a szerint a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény (továbbiakban: Sztv.) alapján szabálysértési eljárás kezdeményezhető és harmincezer forintig terjedőpénzbírsággal sújtható. Valamint e szabálysértések elkövetőjét Soponya Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának erre felhatalmazott ügyintézője az Sztv. 135.§ (1) bekezdésben meghatározott 3.000 - 20.000.-Ft-ig terjedı helyszíni bírsággal sújthatja.
A dohányzási tilalmat elrendelı 19.§ (1) bekezdés 2010. február 1. napján lép hatályba, míg az ezt szankcionáló szabálysértési rendelkezés 2010. március 1. napjától hatályos.
A rendelet teljes terjedelmében hozzáférhetı a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben, vagy a www.soponya.hu honlapon.
Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a Képviselő-testület által meghozott rendeleti szabályozást szíveskedjék betartani a szabálysértési eljárás lefolytatásának elkerülése végett. Együttműködő, és szabálykövető magatartásukat megköszönöm.
Tisztelettel:
Soponya, 2010. január 28.
Molnárné Tarman Renáta
jegyző

Hirdetmény

  2010.02.07. 18:05

Krízisalap határidő meghosszabbítása

 
Tájékoztatjuk a T. Lakosságot, hogy január vége helyett 2010. április 30-ig nyújthatják be a támogatási kérelmüket a krízishelyzetbe került emberek - az erről szólókormányrendelet (9/2010. (I. 28.) Korm. rendelet) a MagyarKözlöny 10. számában jelent meg.
A Kormány tavaly júniusban hozott rendeletet arról, hogy átmeneti támogatás jár azoknak a személyeknek, akiknek a családja - a válság miatt - súlyos krízishelyzetbe került. A támogatás összege 20-100 ezer forint.
A támogatást eredetileg január végéig lehetett volna igényelni, a határidőt azonban kitolta a kormány április 30-ára.
Az igénylés feltétele eddig az volt, hogy a család egy főre jutó jövedelme 2009-ben nem haladhatta meg az 57.815 forintot. A február 1-jétől benyújtott kérelmeknél az egy főre jutó jövedelem limitje 60.236 forint.
Érdeklődni és a nyomtatványt kérni: Polgármesteri Hivatal Kovácsné Gyenis Ilona igazgatási ügyintéző (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) 06-22/450-022, 06-22/587-022
A nyomtatvány a www.soponya.hu honlapról is letölthető.
Ti s z t e l e t t e l :
Soponya, 2010. február 1.
Molnárné Tarman Renáta
jegyző
 

Felhívás.

Molnárné Tarman Renáta Jegyző  2009.10.19. 22:26

 

Felhívás
A közlekedési terület (úttest, járda) közvetlen közelében
elhelyezett növényzet (fák, bokrok) túlnövése gyakran
veszélyhelyzetet teremt a növényzet tulajdonosai (kezelői),
járókelők, gyerekek stb. számára is, nem egyszer súlyos baleset
okozója. A jogszabályok szerint a gallyazás elsősorban a növény
(ingatlan) tulajdonosának, kezelőjének a feladata.
Előzőek miatt felhívom Soponya Nagyközség Lakosságát, illetve
az Érintett Ingatlantulajdonosokat, hogy az ingatlanuk
előtt található (saját tulajdonukban lévő), valamint az
ingatlanukról járdára, úttestre kinyúló fa és bokor
ágakat, növényeket (akár élő, akár elszáradt, gondozott
vagy gondozatlan) szíveskedjék eltávolítani, és
legallyazni és / vagy visszametszeni a biztonságos
közlekedés és akadálymentesség érdekében – különös
tekintettel a jelenlegi viharos időjárási körülményekre.
Együttműködésüket és a gallyazás elvégzését megköszönöm.
Soponya, 2009. október 13.
Mo l n á r n é  T a r m a n  Re n á t a
jegyző

Felhívás Eb-tulajdonosoknak!

Molnárné Tarman Renáta Jegyző.  2009.10.19. 22:07

 

Felhívás Eb-tulajdonosoknak!
 
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosokat, hogy az elmúlt időszakban nagyon sok
panasz érkezett a településen kóborló ebek számának megnövekedése
miatt.
Felhívom az eb-tulajdonosok figyelmét, hogy Soponya Nagyközség
Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1997. (X. 01.) számú
önkormányzati rendelete szabályozza településünkön az állattartást.
Ezen rendelet szerint harapós, házőrző kutyát csak elkülönítve, zárt
udvarban, megkötve lehet tartani.
Az eb-tulajdonosok tartoznak felelősséggel azért, hogy kutyáik
elkóborolni, közterületre felügyelet nélkül kijutni ne tudjanak.
Ezen túlmenően köteles az eb-tulajdonos biztosítani azt, hogy kutyája
mások testi épségét, egészségét ne veszélyeztesse, anyagi kárt ne
okozzon.
A rendeletben foglaltak be nem tartása esetén a kutyatulajdonos
szabálysértési eljárás keretében 30.000 Ft-ig büntethető.
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény
értelmében „az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és
biztonságos elhelyezéséről, szökésének megakadályozásáról”. A törvényt
be nem tartó tulajdonos 5.000.-Ft-tól 150.000.-Ft-ig terjedő állatvédelmi
bírsággal sújtható.
Mindezek figyelembevételével kérem az eb-tulajdonosokat, hogy az eb
tartás során fokozott figyelmet szenteljenek ezen szabályok betartására.
Soponya, 2009. október 13.
M o l n á r n é T a r m a n R e n á t a
jegyző
 

Értelmi Fogyatékkal Élők és Segítőik / Fejér megyei szervezete érdekvédelmi tanácsadása.

  2009.10.19. 22:05

  

Az ÉFOÉSZ (Értelmi Fogyatékkal Élők és Segítőik / Fejér megyei
szervezete) ezúton értesíti a Lakosságot, hogy
minden hónap első három csütörtökén
14.00 – 16.00 óra között
érdekképviseleti tanácsadást tart.
A tanácsadás helyszíne: Esélyek Háza 8000 Székesfehérvár, Budai út 90.
Telefonos elérhetőség: 06-22/505-986
Hasznos információk: http://efoesz.hu
A tanácsadásra hozza magával a fogyatékossággal kapcsolatos orvosi
leleteket, bizottsági határozatot.
Tanácsaink szociális ügyekre, intézményi elhelyezésre, mindennapi
tevékenység végzésére, érdekvédelemre terjednek ki.
Székesfehérvár, 2009. október 8.
Kaposváriné Varga Zsuzsa
Fogyatékos ügyi referens
ÉFOÉSZ Fejér megyei elnök
 

Következő 10 cikkElőző 10 cikk

 
Képek

 

 
Google keresés
 
Testvértelepülés

 
Önkormányzat
 
Soponya hivatalos oldala
 
Turizmus, szabadidő
 
Hirdetés.

Növény és kert rajongóknak

Lendvaikert Blog

 

 
Hasznos információk
 
Facebook

 

 
 

 

 
Számláló
Indulás: 2008-01-01
 
Nagyvilág hírei percről - percre
 
Hirdetés

  

 

FARKASMETAL--LAKATOS MUNKA-HAIDEKKER HÁLÓ - FARKASMETAL- HULLÁMRÁCS KAPU,KERÍTÉS-FARKASMETAL-LAKATOS MUNKA    *****    Sok olvasmánnyal,szoftverekkel,horoszkóp megrendelési lehetõségekkel vár a CSILLAGJÖVÕ ASZTROLÓGIA PORTÁL,csak kattints!    *****    CRIMECASESNIGHT - bûntényekkel foglalkozó oldal - CRIMECASESNIGHT    *****    --farkasmetal---Lakatos munka-haidekker kerítés---farkasmetal---haidekker kapu----farkasmetal----Lakatos munka-haidekker    *****    Minden egyben a SKAM sorozatokról - friss hírek, folyamatosan bõvülõ MAGYAR FELIRATOS tartalom - SKAM SKAM FRANCE WTFOCK    *****    Egy horoszkóp elemzés sok rendkívül fontos információt tartalmaz, ezért fontos, hogy megrendeld. Tedd meg minél elõbb!!!    *****    A horoszkóp fontos jelzõrendszer,amit vétek nem használni.Rendeld meg Te is,tudd meg a lehetõségeid a következõ 3 évben!    *****    and i know now that this world will never be enough for me    *****    Blog, regények, hangulatok, zenék, vagyis minden, ami egy kicsit én, egy kicsit Nova-Time    *****    Blog, regények, hangulatok, zenék, vagyis minden, ami egy kicsit én, egy kicsit Nova-Time    *****    Semmiben sem nyilvánul meg olyan világosan az emberek jelleme, mint a játékban.    *****    Az életben a játék az egyetlen dolog, ami komoly.    *****    ÚJRA NYITVA A SKAM ONLINE - gyere és nézd kedvenc Skam sorozataid magyar felirattal - SKAM SKAM SKAM SKAM SKAM SKAM SKAM    *****    Várod a karácsonyt? Szeretnél gyorsan ünnepi hangulatba keveredni? Akkor itt a helyed! karacsony.gportal.hu KATT IDE!    *****    Jövõ, szerelmi ügyek, pénzügyek, karrier: a kártya válaszol! Tarot kártya elemzés karácsonyi ajándéknak is! Norina Tarot    *****    I am afraid of what I'm risking if I follow you Into the unknown    *****    Ne menj elõttem, lehet, hogy nem tudlak követni. Ne gyere mögöttem, lehet, hogy nem tudlak vezetni. Gyere mellettem és..    *****    Simonyi ingatlan Találd meg álmaid otthonát! Simonyi ingatlan Találd meg álmaid otthonát! Simonyi ingatlan Debrecen    *****    Lájkoljátok a Filmes alakítások véleményezése Facebook-oldalát! Szavazásokkal, interaktív játékokkal várlak titeket!    *****    Filmes alakítások véleményezése! Olvassatok kritikákat színészi alakításokról!