*** Keresse a Soponya Gportalt a facebook-on is! *** 2018-ban is válassza a soponya gportált*** Közélet*** Kultúra****Helyi események*** Hírek*** Vélemények*** Mellébeszélés nélkül***Önnek is van véleménye, regisztráljon és írja meg itt az oldalon.***

 
 
Településről
 
Civil szervezetek, Szakkörök, Clubok.
 
WWW.SOPONYA.GPORTAL.HU
 
Helyi hírek, események
 
Élhetőbb környezetért
 
Múlt Századunk
 
Társalgó
 
Menü
 
Online szavazás
Lezárt szavazások
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Postafiók
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
 
Szomszéd települések honlapjai
 
Partner oldalak
 
2011.
2011. : Éles kritika érte Soponya Polgármestrét Aba Pogármesterétől.

Éles kritika érte Soponya Polgármestrét Aba Pogármesterétől.

Szerk. Forrás: aba.hu  2011.06.04. 22:37

Múlt hónapban már nem kaptak fizetést az iskolai dolgozók, egy újabb abai inkasszó miatt. Soponya Önkormányzata fizette ki a béreket, de válaszként nem kívánja fizetni a fennhatósága alá tartozó abai óvodai dolgozók járandóságát. Aba nehéz pénzügyi helyzetét viszont a szennyvíz beruházásból neki tartozó településekre hárítja. Az  április 7-i testületi ülésen elszakadt a cérna.   


Éles kritika érte Soponya polgármesterét és képviselő-testületét azon az áprilisi testületi ülésen, melyen Kossa Lajos polgármester tájékoztatta testületét a kialakult helyzetről. Aba számláját immár sokadik alkalommal inkasszózták, ezzel megnehezítve a település életét.

Mint Kossa Lajos polgármester ecsetelte Aba a szennyvízberuházás le nem zárása és el nem számolása miatt sodródott ebbe helyzetbe. Szerinte a beruházásból még a másik három települése tartozik Abának köztük Soponya több mint 102 millióval. A tartozást Soponya nem ismeri el és információnk szerint a többi település sem utalt még. Mára annyira elmérgesedett a helyzet, hogy a felek csak testületi ülésekről üzengetnek egymásnak és persze választóiknak. Szomorúbb az a tény, hogy májusban már egy újabb számlazárolás miatt Aba, mint fenntartó nem tudta átutalni a béreket köztük a Soponyai Általános Iskola dolgozóinak sem. Soponya önkormányzata fizette ki a béreket, és mint a rendkívüli testületi ülésen döntött,- cserébe nem fog fizetni az abai óvoda dolgozóinak. A települések helyzete nagyon hasonlít az építőiparban gyakran előforduló körbetartozásra, mindazon által nagyon elkeserítő, hogy a testületek, polgármesterek lezáratlan vitája miatt emberek, családok maradnak fizetés és megélhetés nélkül. Azt gondolom nem lehet ilyen helyzetbe hozni azokat a dolgozókat, akik egész hónapban tisztességgel végezték munkájukat és egy lezáratlan vita okán kerülnek akár utcára.

A soponyai hivatalos álláspontot megismerhetjük a jegyzőkönyvekből, de most adjunk helyet az abai polgármester szavainak, melyet az ottani  jegyzőkönyvükből vágtunk ki.

 

 Borús hangulatban. - Aba Polgármesteri Hivatala.

 

Részlet az április 7-i jegyzőkönyvből. 

„A szennyvízberuházással kapcsolatos fejleményekről szeretnék tájékoztatást adni. Mindhárom önkormányzatnak átadtuk azokat az anyagokat, amelyek alapján vártuk a képviselő-testületek döntését március 31-ig. Sárkeresztúron volt érdemi testületi ülés, ahol tárgyalták a kivitelezővel kialakult helyzetet, javaslat is született a megbízandó ügyvéd személyére vonatkozóan. A szombati rendkívüli ülésükön hoznak végleges döntést. Kálozról döntésről szóló tájékoztató nem érkezett, viszont március 28-án megtárgyalták a közös költségekkel kapcsolatos igényünket és az a döntés született, hogy a pénzügyi elszámolás teljes körű megtörténtéig nem vállalnak semmiféle kötelezettséget a csatorna-beruházás költségeinek Kálozra eső részét illetően. Felkértek, hogy a pénzügyi elszámoláshoz szükséges, Kálozt érintő valamennyi dokumentumot adjam át részükre. Az elküldött anyag minden kimutatást, mellékletet tartalmaz, amely a pénzügyi 14 elszámoláshoz szükséges. A könyvvizsgáló és a műszaki bonyolító tételes elszámolása ellen Kálozról kifogás nem érkezett. Már tavaly július 15-én átadtam minden dokumentumot a polgármesterek számára, amely a beruházás adott települést érintő műszaki és pénzügyi felülvizsgálatához szükséges. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvet minden polgármester aláírta.

Azóta is kértük az önkormányzatokat, hogy ezek alapján végezzék el a településükre vonatkozó teljes pénzügyi és műszaki felülvizsgálatot, és a műszaki ellenőrök javaslatát megtárgyalva pontosan határozzák meg, hogy ők milyen mértékben ismerik el a kivitelezői teljesítést. Ezt egyetlen önkormányzat sem készítette el. Kértük, hogy közösen bízzunk meg igazságügyi szakértőket a teljes műszaki felülvizsgálatra, ezzel egyetértettek a polgármesterek. Majd miután Aba képviselő-testülete jóváhagyta az igazságügyi szakértő megbízását, a többi település elutasította ezt.

A műszaki ellenőröket minden település képviselő-testülete maga bízta meg. A műszaki ellenőrök sem a műszaki bonyolító írásos felszólításának, sem a kormányrendeletben előírt kötelességüknek nem tesznek eleget.

Az elkezdett és meghiúsult átadás-átvételi eljárás során azok a dokumentációk nem állnak rendelkezésünkre, amelyek alapján a beruházást tételesen felül tudnánk vizsgálni, pl. nincsenek meg az építési naplók.

Sajnos egyértelműen látszik, hogy Káloz bojkottálja az ügy felülvizsgálatát, ez azért is furcsa, mert polgármester úr 2010. október 27-én kelt levelében is a következőket írta: „elfogadhatatlannak tartjuk, hogy jelenleg nem határozható meg a beruházás I. ütemének műszaki tartalma és annak pontos készültsége, mert ez nem egyeztethető össze az állami támogatás szabályszerű lehívásával és visszafizetési kötelezettséget keletkeztethet. Nem tudjuk elfogadni a közelítő becslés módszerét, mert ezt a fent említett állami szervek sem fogadják el. A műszaki tartalom és a készültség pontos felmérése azért is elengedhetetlen, mivel tudomásunk szerint a kivitelezővel is elszámolási viták folynak.”

Aba semmi mást nem tesz több mint egy éve, minthogy a pontos pénzügyi és műszaki felülvizsgálat megtörténhessen, a települések részéről nem történik érdemben semmi. A Káloz által megbízott ügyvédtől 2010. november 16-án kaptunk levelet, amely szerint a beruházás megvalósítása során Aba önkormányzata évekig ügyfele tudta és beleegyezése nélkül vállalt súlyos anyagi kihatású kötelezettségeket mind a négy önkormányzat nevében.

November 23-án válaszoltam erre, és kértem, hogy tételesen jelölje meg ezeket, a levélre azóta sem kaptam választ.

Soponya önkormányzata október 29-én hozott testületi döntése szerint szükségesnek tartják a beruházás teljes körű felülvizsgálatát és vitatják a benyújtott számlák mögötti kivitelezői készültségi jelentés teljes körű valóságtartalmát.

Ezért is érthetetlen, hogy a két önkormányzat miért nem végzi el a felülvizsgálatot, hiszen minden a rendelkezésükre áll, mi pedig az ő műszaki ellenőrük nélkül nem tudjuk elvégezni.

Március 10-én a soponyai testület tárgyalta a beruházással kapcsolatos kérdéseket, kértük, döntsenek arról, hogy a peres eljárásban mely ügyvédet bízzák meg. Polgármester úr a következő kijelentést tette ezen az ülésen „a Swietelskyvel szemben kell egy egyöntetű fellépés, és úgy lépjünk fel, hogy a mi érdekeink a gesztorral szemben érvényesüljenek. Ha a gesztor ezt át tudja hárítani a településekre, akkor nagyon nagy bajba kerülhetünk.”

Később a következő kijelentést tette polgármester úr „Kálozzal a problémáink azonosak, jogtalan pénzügyi követelései vannak Abának, ez igaz Káloz és Soponya felé is.” Ez a kijelentés egyértelműen bizonyítja, hogy mik a szándékai Káloz és Soponya képviselő-testületének. Kérem az abai képviselő-testületet, hozzon arról határozatot, hogy a tisztességes egymás közötti elszámolásban vagyunk érdekeltek. Nekünk jogtalan követeléseink nincsenek egyetlen képviselő-testület felé sem, és ez a polgármesteri magatartás arra utal, hogy gyakorlatilag csak arra játszanak, hogy Abával szemben az érdekeik érvényesüljenek. Meg kell kérni a soponyai polgármester urat és a képviselő-testületet, hogy a tisztességes elszámolás mentén legyenek szívesek dolgozni, és arra kérjük őket, hogy a könyvvizsgáló és a műszaki bonyolító által összeállított számszerű adatokra vonatkozóan tételesen és pontosan jelöljék meg, hogy mi téves és mi nem igaz. 15 Ha a képviselő-testület valami olyat talált, ami szerintük nem fedi a valóságot, akkor ezt a könyvvizsgálóval kell egyeztetni. De valamilyen konkrétumra szükség van, ugyanis a likviditási problémánk egyértelműen a szennyvízberuházás miatt súlyos. Ezek rendezhetők, javaslat is született a könyvvizsgáló által, erről kell tárgyalnunk, és visszautasítanunk polgármester úr ezen felvetéseit a jogtalan követelésekkel kapcsolatban.

Határozati javaslatom a következő: Aba Nagyközség Képviselő-testülete visszautasítja Béndek József, Soponya polgármesterének azon kijelentését, hogy Abának jogtalan pénzügyi követelései vannak Soponyával, Kálozzal szemben. Kérjük, hogy a soponyai és kálozi testület érdemben tárgyalja meg a könyvvizsgáló és a műszaki bonyolító által összeállított kimutatásokat, tegyék meg az azzal kapcsolatos észrevételeiket. Ismételten szólítsuk fel őket, hogy a pénzügyi és műszaki elszámoláshoz a műszaki ellenőrük bevonásával végezzék el a településükön az elkészült beruházás teljes műszaki és pénzügyi felülvizsgálatát.

Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – jóváhagyta a javaslatot és a következő határozatot hozta:

48/2011. (IV. 07.) sz.

Határozat

Aba Nagyközség Képviselő-testülete visszautasítja Béndek József, Soponya polgármesterének azon kijelentését, hogy Abának jogtalan pénzügyi követelései vannak Soponyával, Kálozzal szemben.

Aba Nagyközség Képviselő-testülete kéri, hogy a soponyai és kálozi Képviselő-testületek érdemben tárgyalják meg a könyvvizsgáló és a műszaki bonyolító által összeállított kimutatásokat, tegyék meg az azzal kapcsolatos észrevételeiket.

Aba Nagyközség Képviselő-testülete ismételten felszólítja Soponya és Káloz Képviselő-testületét, hogy a pénzügyi és műszaki elszámoláshoz a műszaki ellenőrük bevonásával végezzék el a településükön az elkészült beruházás teljes műszaki és pénzügyi felülvizsgálatát

Felelős: Kossa Lajos polgármester

Határidő: folyamatos

Az intézményfenntartó társulásokkal kapcsolatban Soponya polgármestere két levelet juttatott el hozzám, az egyikben arról tájékoztatott, hogy Soponya képviselő-testülete egyoldalúan felmondta az oktatási társulási megállapodásokat, a másikban pedig fizetési felszólítást küldött azzal, hogy nem teljesítés esetén – hivatkozva az érvényben lévő megállapodásra - fizetési meghagyást nyújtanak be Aba bankszámlái ellen.

Jegyző úr megállapította, hogy nem hatályos megállapodásra hivatkozik a levél, a jelenleg hatályos társulási megállapodás nem tartalmaz olyan pontot, amelyre polgármester úr hivatkozott. Elküldtük polgármester úrnak a hatályban lévő megállapodásokat.

Arról is tájékoztattam polgármester urat, hogy a könyvvizsgálói jelentést elfogadva, 102.148.959. Ft tartozást tartunk nyilván Soponya önkormányzata részéről és a ki nem fizetett számla tartozásokba ezt be kívánjuk számítani.

Az Erste bank által foganatosított inkasszó kapcsán önkormányzatunk lehetetlen helyzetbe került, ismét kértem polgármester urat, hogy utalja át a rá eső részt, és akkor minden tartozásunkat rendezni tudjuk.

Soponya egyoldalúan mondta fel a társulást, két olyan EU-s pályázatunk volt, amelyben mi voltunk a gesztor, megkértük az irányítóhatóság állásfoglalását, mindenképpen az az álláspontunk, hogy az öt éves kötelező fenntartási időszak miatt az önkormányzatnak 16 szerződést kell kötnie, amelyben meghatározzuk a jövőbeni felelősség kérdéseit. Azóta a laptop pályázat helyszíni lezáró ellenőrzése is megtörtént, mindent rendben talált az irányítóhatóság.

Tavaly a Hétszínvirág Óvoda számára Soponya önkormányzata nyert tavaly 10 millió Ft Belügyminisztériumi támogatást a tetőcseréhez. Június 30-ig ezekkel az összegekkel el kell számolni, kértem, hogy a szükséges lépéseket tegyék meg és amennyiben nem nyilvános eljárás keretében választják ki a kivitelezőt, akkor abai vállalkozóktól kérjenek ajánlatot.

Mivel nem tudnak teljesíteni kifizetéseket, ezért kértem, hogy tételesen mutassák ki, milyen számlák kapcsán van tartozása a soponyai önkormányzatnak. Levelem legvégén felhívtam polgármester úr figyelmét a társulási megállapodás 12. pontjára, mely szerint a közös fenntartás során keletkezett vitás kérdéseinket tárgyalásos úton egyeztetéssel kívánjuk rendezni. Sajnálatomnak adtam hangot amiatt, hogy a soponyai képviselő-testület egyoldalú, inkorrekt lépéseivel kész helyzetet teremtett, ezzel komoly anyagi és erkölcsi kárt okozott a közösségeinknek. Erre a levélre semmilyen válasz nem érkezett azóta sem.

A soponyai iskola felújítására az abai önkormányzat nyert tavaly 10 millió Ft támogatást, a soponyai testület kérésére az abai testület határozatot hozott arról, hogy megbízza a soponyai önkormányzatot a közbeszerzés lebonyolításával. Kértük, hogy az eljárás eredményéről írásban tájékoztassák Aba önkormányzatát, hogy a szerződésben vállalt kötelezettségnek eleget téve megköthessük a szerződést. Ezidáig semmiféle tájékoztatás nem érkezett.

Március 19-én polgármester úr küldött egy levelet, valamint egy megállapodást, kérte, hogy írjam alá. Lényege, hogy ők végrehajtották az abai képviselő-testület határozatát, lebonyolították a közbeszerzési eljárást, megkötötték a szerződést, a kivitelező elvégezte a beruházást és mi kössünk Soponya önkormányzatával szerződést arról, hogy átutaljuk a 10 millió Ft-ot. Válaszomban ismételten megküldtem határozatunkat és kértem polgármester urat, hogy az ebben foglaltaknak megfelelően teljesítse feladatait és kötelességeit, minél előbb tájékoztassanak bennünket a közbeszerzési eljárás eredményéről, hogy mi eleget tehessünk az Önkormányzati Minisztériummal kötött megállapodás feltételeinek.

Az elhangzottak miatt lépéseket kell tennünk, hogy az óvoda és iskola vonatkozásában a kistérségi plusz normatívát a továbbiakban is biztosítani tudjuk, mert ennek hiánya komoly nehézséget jelentene intézményeink működésében.

Az intézményekkel nagyon jó és szoros együttműködés alakult ki az elmúlt öt évben, ezt szakította meg a soponyai képviselő-testület egy általa kreált, mondvacsinált ürüggyel. Természetesen nemcsak a lelkiismeretükkel kell elszámolnia a képviselőknek, hanem a választópolgárokkal is, hiszen súlyos anyagi kihatású döntést hoztak. Egy további komoly lehetőségtől is elesett a településük, mert a művészeti alapiskolánk komoly összeget nyert pályázaton és a soponyai iskola és óvoda is részt vett volna ebben.”

 
Képek

 

 
Google keresés
 
Testvértelepülés

 
Önkormányzat
 
Soponya hivatalos oldala
 
Turizmus, szabadidő
 
Hirdetés.

Növény és kert rajongóknak

Lendvaikert Blog

 

 
Hasznos információk
 
Facebook

 

 
 

 

 
Számláló
Indulás: 2008-01-01
 
Hirdetés
 
Nagyvilág hírei percről - percre
 
Hirdetés

  

 

SZEREPJÁTÉK - Csatlakozz közénk és légy részese egy kalandnak - FRPG - Még nem késõ csatlakozni - SZEREPJÁTÉK    *****    VANESSA HUDGENS - A LEGNAPRAKÉSZEBB MAGYAR RAJONGÓI OLDALAD A TEHETSÉGES ÉNEKES-SZÍNÉSZNÕRÕL - VANESSA HUDGENS    *****    Ipari elektronkia szerviz, villamos kéziszerszám javitás, érintésvédelmi felülvizsgálat. elektronika-szerviz.gportal.hu    *****    Minden lány egy kicsikét királylány, minden Fiú kicsit hõs lovag. - FRPG    *****    | WATTPAD | Egy neves gimnázium, egy gazdag, arrogáns srác és egy ösztöndíjas lány nem mindennapi szerelme | WATTPAD |    *****    Szerepjáték – Csatlakozz közénk, és részese Te is a kalandoknak - FRPG    *****    Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs. - Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs.    *****    Nincs Új Poszt Cousin & Best Friend & A Lot More    *****    az új élet reményében, hajózz    *****    ANELIATH - varázslat és sárkányvér    *****    csillagütközés marcangolta nász    *****    Katt!Katt!Katt! Lépj be a galopp versenyparkunkba! Katt Katt!    *****    Új lovas szerepjáték! * Új lovas szerepjáték! * Lépj be a lovak csodálatos világába! Nevelj te is nálunk!    *****    ANELIATH - varázslat és sárkányvér- Te ki leszel ebben a csavaros Történetben? - SZEREPJÁTÉK    *****    Te ki leszel ebben a csavaros, mágiával, intrikával és hataloméhséggel fûszerezett olvasztótégelyben?    *****    Te ki leszel ebben a csavaros, mágiával, intrikával és hataloméhséggel fûszerezett olvasztótégelyben?    *****    Vörös sziluett az emlékvárban    *****    'cause I am only human    *****    az új élet reményében, hajózz    *****    Új lovas szerepjáték! * Új lovas szerepjáték! * Lépj be a lovak csodálatos világába! Nevelj te is nálunk!