*** Keresse a Soponya Gportalt a facebook-on is! *** 2018-ban is válassza a soponya gportált*** Közélet*** Kultúra****Helyi események*** Hírek*** Vélemények*** Mellébeszélés nélkül***Önnek is van véleménye, regisztráljon és írja meg itt az oldalon.***

 
 
Településről
 
Civil szervezetek, Szakkörök, Clubok.
 
WWW.SOPONYA.GPORTAL.HU
 
Helyi hírek, események
 
Élhetőbb környezetért
 
Múlt Századunk
 
Társalgó
 
Menü
 
Online szavazás
Lezárt szavazások
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Postafiók
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
 
Szomszéd települések honlapjai
 
Partner oldalak
 
Jegyzőkönyvek
Jegyzőkönyvek : 2011. április 28. képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve.

2011. április 28. képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve.

  2012.01.15. 18:44

Jegyzőkönyv  I. rész

1. Soponya Nagyközség Önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet megalkotása

2. Soponya Nagyközség Önkormányzat és intézményei 2010. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotása

3. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről rendelet megalkotása

4. „Soponya” névhasználat és jelképekkel kapcsolatos rendelet megalkotása

5. Civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló rendelet megalkotása

6. A házasságkötések, és az egyéb családi események szolgáltatási díjáról és az anyakönyvvezető juttatásáról szóló rendelet megalkotása

7. Helyiség bérleti díj meghatározása

 

Iktatószám: 835-22/2011.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011.
április 28. napján 16:00 órakor, a Művelődési Ház
kistanácstermében (8123 Soponya, Petőfi S. u. 158.) tartott nyílt
képviselő-testületi ülésén
Jelen vannak:
Béndek József polgármester
Dr. Ulcz Gyula képviselő
Hollósi Lászlóné képviselő
Nagy Zsolt képviselő
Theisz Imre képviselő
Varga Zoltán képviselő
Meghívottak:
Molnárné Tarman Renáta jegyző
Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető
Béndek József polgármester:
Nagy tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait és a lakosság részéről megjelenteket. Megállapítom, hogy a megválasztott 7 fős Képviselő-testületből 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes. Nagy Zsolt képviselő jelezte, hogy később fog jönni, Simon Zoltán képviselő jelezte, hogy nem tud részt venni a mai ülésen. Elsőként a jegyzőkönyv hitelesítők személyéről szükséges dönteni. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolom Dr. Ulcz Gyula és Varga Zoltán képviselőket.
A Képviselő-testület Dr. Ulcz Gyula képviselő jegyzőkönyv hitelesítővé történő megválasztására tett javaslatot 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta. A Képviselő-testület Varga Zoltán képviselő jegyzőkönyv hitelesítővé történ megválasztására tett javaslatot 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta.
 
Béndek József polgármester:
A napirendi pontok tárgyalásánál a képviselőknek az SzMSz szerint 2 perc hozzászólási lehetőségük van. Kérem, ezt szíveskedjenek betartani. Minden hónap utolsó csütörtökén tartjuk a testületi ülést, amennyiben van olyan napirend, amit meg kell tárgyalni. Ha nincs olyan dolog ami miatt össze kell jönni, akkor természetesen nem tartunk testületi ülést.
 
Varga Zoltán képviselő:
Az lenne a kérésem, hogy ne ilyen korán kezdődjön a testületi ülés, mert nyári időszámítás van.
 
Béndek József polgármester:
Simon Zoltán képviselő úr javaslatát vettem figyelembe. Ő javasolta, a 16:00 vagy 17:00 órai kezdést. A 18:00 órai kezdést nem tartanám szerencsésnek, mert most is látható mennyi napirendi pont van, és szerintem nem szeretne senki késő estig itt lenni. Majd mondjátok el erről a véleményeteket az a kérésem. Ismertetem a napirendi pontokat:
1. Soponya Nagyközség Önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet megalkotása
2. Soponya Nagyközség Önkormányzat és intézményei 2010. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotása
3. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről rendelet megalkotása
4. „Soponya” névhasználat és jelképekkel kapcsolatos rendelet megalkotása
5. Civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló rendelet megalkotása
6. A házasságkötések, és az egyéb családi események szolgáltatási díjáról és az anyakönyvvezető juttatásáról szóló rendelet megalkotása
7. Helyiség bérleti díj meghatározása
8. Civil szervezetek pénzügyi támogatására pályázat kiírása
9. 2010. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentés elfogadása
10. „Sárvíz” Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
11.Védőnői ellátás változása
12. 2011. évi közbeszerzési terv elfogadása
13.Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásával kapcsolatos beszámoló
14. Soponya Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő autó használata és üzemeltetése
15. Soponyai Sportegyesület kamatmentes kölcsön ügye
16.Autóbusz megállók elnevezésére javaslattétel
17. Polgármester szabadságának ügye
18.Alpolgármester választás ügye
19. Egyebek
A képviselő-testületnek a napirenddel kapcsolatban egyéb javaslata, módosító indítványa nem volt.
Béndek József polgármester: Kérem a Képviselő-testületet, hogy a napirendet hagyja jóvá, fogadja el.
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következők szerint elfogadta a nyílt ülés napirendjét:
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április28. napján 16:00 órakor tartott nyílt képviselő-testületi ülésének napirendjéről
Soponya Nagyközség Önkormányzata a nyílt testületi ülés napirendjét az alábbiakban határozza meg:
NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉS NAPIRENDJE:
1.) Soponya Nagyközség Önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Béndek József polgármester
Előadó: Béndek József polgármester
2.) Soponya Nagyközség Önkormányzat és intézményei 2010. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Béndek József polgármester
Előadó: Béndek József polgármester
3.) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről rendelet megalkotása
Előterjesztő: Béndek József polgármester
Előadó: Béndek József polgármester
4.) „Soponya” névhasználat és jelképekkel kapcsolatos rendelet megalkotása
Előterjesztő: Béndek József polgármester
Előadó: Béndek József polgármester
5.) Civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Béndek József polgármester
Előadó: Béndek József polgármester
6.) A házasságkötések, és az egyéb családi események szolgáltatási díjáról és az anyakönyvvezető juttatásáról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Béndek József polgármester
Előadó: Béndek József polgármester
7.) Helyiség bérleti díj meghatározása
Előterjesztő: Béndek József polgármester
Előadó: Béndek József polgármester
8.) Civil szervezetek pénzügyi támogatására pályázat kiírása
Előterjesztő: Béndek József polgármester
Előadó: Béndek József polgármester
9.) 2010. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentés elfogadása
Előterjesztő: Béndek József polgármester
Előadó: Béndek József polgármester
10.) „Sárvíz” Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Molnárné Tarman Renáta jegyző
Előadó: Molnárné Tarman Renáta jegyző
11.) Védőnői ellátás változása
Előterjesztő: Molnárné Tarman Renáta jegyző
Előadó: Molnárné Tarman Renáta jegyző
12.) 2011. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előterjesztő: Béndek József polgármester
Előadó: Béndek József polgármester
13.) Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásával kapcsolatos beszámoló
Előterjesztő: Molnárné Tarman Renáta jegyző
Előadó: Molnárné Tarman Renáta jegyző
14.) Soponya Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő autó használata és üzemeltetése
Előterjesztő: Béndek József polgármester
Előadó: Béndek József polgármester
15.) Soponyai Sportegyesület kamatmentes kölcsön ügye
Előterjesztő: Béndek József polgármester
Előadó: Béndek József polgármester
16.) Autóbusz megállók elnevezésére javaslattétel
Előterjesztő: Béndek József polgármester
Előadó: Béndek József polgármester
17.) Polgármester szabadságának ügye
Előterjesztő: Béndek József polgármester
Előadó: Béndek József polgármester
18.) Alpolgármester választás ügye
Előterjesztő: Béndek József polgármester
Előadó: Béndek József polgármester
19.) Egyebek
NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1.) Soponya Nagyközség Önkormányzat és intézményei 2010. évi
költségvetésének módosításáról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Béndek József polgármester
Előadó: Béndek József polgármester
A 835-2/2011. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.
 
Béndek József polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a 2010. évi költségvetés módosítását és javasolja
elfogadásra. Egyéb felvetés van-e a képviselők részéről? Amennyiben nincs, akkor kérem, fogadjuk el a rendeletet. Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
 
8/2011. (IV. 29.) önkormányzati
rendelet
az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet megtárgyalta és az alábbiak szerint fogadja el:
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a jegyzőkönyv 1. számú mellékletében lévő tartalommal megalkotja az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletet. A rendelet – terjedelmére tekintettel – a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a
Jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Béndek József polgármester
Molnárné Tarman Renáta jegyző
Határidő: azonnal
 
2.) Soponya Nagyközség Önkormányzat és intézményei 2010. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Béndek József polgármester
Előadó: Béndek József polgármester
A 835-3/2011. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.
 
Béndek József polgármester:
A Pénzügyi Bizottság a 2010.évi zárszámadásról szóló előterjesztés tartalmával egyetért, elfogadásra javasolja.
 
Dr. Ulcz Gyula képviselő:
Azt gondolom, hogy annyit mindenképpen el kell mondanom erről a költségvetésről, hogy olyan körülmények között amilyenek között gazdálkodtunk, az abai fizetési bizonytalanságok mellett, ezt a beszámolót elfogadható költségvetés végrehajtásnak lehet tekinteni. Az a véleményem, hogy nyugodtan elfogadhatjuk a rendeletet.
 
Béndek József polgármester:
Köszönöm szépen. Remélem, hogy egy év múlva is ugyanezt mondhatjuk.
 
Varga Zoltán képviselő:
A Soponyáért Alapítvány mennyi támogatást kap az idén? Volt 110 eFt, 280 eFt, és lett 281 eFt.
 
Béndek József polgármester:
A civil szervezetek támogatásával kapcsolatban lesz egy külön napirendi pontunk, ott majd visszatérünk erre a kérdésre. Amennyiben nincs kérdés a zárszámadással kapcsolatban, javaslom, fogadjuk el a rendeletet. Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet az önkormányzat és intézménye 2010.évi zárszámadásáról
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat és intézményei 2010. évi zárszámadásáról szóló rendelettervezetet megtárgyalta és az alábbiak szerint fogadja el:
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a jegyzőkönyv 3. számú mellékletében lévő tartalommal megalkotja az önkormányzat és intézményei 2010. évi zárszámadásáról szóló rendeletet. A rendelet – terjedelmére tekintettel – a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Béndek József polgármester
Molnárné Tarman Renáta jegyző
Határidő: azonnal
 
3.) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről rendelet megalkotása
Előterjesztő: Béndek József polgármester
Előadó: Béndek József polgármester
A 835-4/2011. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi.
 
Béndek József polgármester:
A képviselő-testület korábbi határozatában június 30. határidőt jelölt meg a lakások és helyiségek bérletéről szóló rendelet felülvizsgálatára. A bérleti díjak 2005-ben illetve még korábban kerültek megállapításra, és azóta nem változtak. Aktuálissá vált, hogy a díjakat a mai piaci viszonyokhoz illetve az inflációhoz próbáljuk igazítani. Igyekeztünk a díjaknál nem elrettentő árakat képezni, mert a lemaradást most egyszerre nem lehet behozni. Nem a meggazdagodásról szól ez a napirend, de azzal mindenképpen számolni kell, hogy az árak változnak, és ehhez igazodnunk kell. A kiküldött anyagban a 12.§ (1) bekezdésében a Pénzügyi Bizottság javasolja a 2. és 3. sor kivételét a táblázatból. Javasolja külön sorban feltüntetni az orvosi szolgálati lakás bérleti díját, külön nevesítve. A bizottság az alábbi díjakat javasolja elfogadásra: piaci alapú, összkomfortos lakás bérleti díja 300.-Ft/m2/hó, állami támogatásból felépült félkomfortos lakás díja 250.- Ft/m2/hó, állami támogatásból felépült komfortos lakás díja 270.-Ft/m2/hó, az orvosi szolgálati lakás díja 110.-Ft/m2/hó. A kiküldött anyagban ezek a díjak nem szerepeltek. A rendelet a Dózsa u. 12. szám alatti lakás, az Arany János utcai négy lakás, az orvosi szolgálati lakás, illetve a bérelt helyiségek díját határozza meg. A lakásokat jelenleg lakják. Az Arany János utcában egy lakás májusban megüresedik, azt újból meg fogjuk pályáztatni. A rendelet 2011. július 1. napján lépne hatályba a Pénzügyi Bizottság javaslata szerint. A bérleti díjak kialakításánál székesfehérvári lakások bérleti díját néztük meg. Azt is figyelembe kell venni, hogy egy vidéki településen az emberek mit tudnak kifizetni, mert sajnos jelenleg is vannak késedelmes lakbérfizetések. Amennyiben nincs hozzászólás, kérem a képviselő-testületet fogadjuk el a rendeletet. Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
 
10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában állólakások és nem lakás céljára szolgálóhelyiségek bérbeadásának feltételeiről
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló rendelettervezetet megtárgyalta és az alábbiak szerint fogadja el:
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a jegyzőkönyv 5. számú mellékletében lévő tartalommal megalkotja az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló rendeletet. A rendelet – terjedelmére tekintettel – a jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a
Jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Béndek József polgármester
Molnárné Tarman Renáta jegyző
Határidő: azonnal
4.) „Soponya” névhasználat és jelképekkel kapcsolatos rendelet megalkotása
Előterjesztő: Béndek József polgármester
Előadó: Béndek József polgármester
A 835-5/2011. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 7 . számú mellékletét képezi.
 
Béndek József polgármester:
A rendelettervezet 11.§ (1) bekezdése szerint a címer használat engedélyezéséről a polgármester dönt. A bizottság javaslata, hogy a képviselő-testület döntsön róla a polgármester javaslatára. A bizottság a címer használatot is javasolja ingyenesen biztosítani, ezért a rendelettervezetben szerepelő 11.§ (2), (3), (4), (5), (6) bekezdések kikerülnek, és ennek megfelelően változik a bekezdések sorszámozása. A rendelet hatálybalépésére 2011. július 1. nap a javaslat, az eredeti május 1. volt.
A Soponya névhasználat és címer használatával kapcsolatban az eredeti elképzelés az volt, hogy a használatért díjat határozzunk meg. A bizottsági ülésen átbeszéltük és inkább elvi alapon hoztuk meg a javaslatot, melynek az a lényege, hogy az önkormányzat mindig tudjon arról, hogy ki, milyen célra használja a jelképeket. Ezért kötné a testület döntéséhez a használatot. Ha a használat hátrányt jelentene az önkormányzat számára, akkor ezt megtilthatja. Remélem, hogy erre nem kerül sor, de azt szeretnénk, hogy mindenről legyen információnk.
 
Dr. Ulcz Gyula képviselő:
Azt gondolom, hogy jó volt úgy, ahogy volt a rendelet. A település vezetője a polgármester, és ő el tudja dönteni, hogy jó a településnek hogy használják a címert vagy nem jó. Felesleges napirend lesz, mert ha visszaemlékezem a 12 év alatt, amíg polgármester voltam, egyszer sem merült fel ez a kérdés. 1993. óta van rendeletünk, nem látom értelmét a szigorításnak.
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző:
A Soponya név használata nem volt szabályozva a rendeletben.
 
Béndek József polgármester:
Az én kérésem volt, hogy ne a polgármester döntsön, hanem a testület.
 
Dr. Ulcz Gyula képviselő:
Ezzel a döntéssel megint a rendkívüli ülések számát növelnénk.
 
Hollósi Lászlóné képviselő:
Javaslatként tettem a polgármester úrnak, hogy a közintézményeinkre egy-egy címert helyezzünk el.
 
Béndek József polgármester:
Igen, ezt én is javasolom. Kb. 7.000.-Ft-ba kerül egy címer, ugyanolyan, mint az üdvözlőtáblákon van. Pontosítsuk az intézményeket. Hivatal, óvoda, művelődési ház, védőnői szolgálat, háziorvos, iskola. 7 db címert kell rendelnünk. A rendelettel kapcsolatban van-e még kérdés, javaslat?
 
Varga Zoltán képviselő:
Ulcz Gyula képviselő társammal egyetértek abban, hogy a régi rendelet megfelelő.
Soponya hírnevét viszik, nyilvánvaló, ha olyan meg lehet beszélni testületen belül.
Szavazzuk meg, hogy maradjon a régi rendelet és lépjünk tovább.
 
Béndek József polgármester:
Te akkor azt mondod, hogy a polgármester hatásköre legyen a használat engedélyezése.
 
Dr. Ulcz Gyula képviselő:
Soponya névvel kiegészítve.
 
Varga Zoltán képviselő:
A civil szervezeteknek engedjük meg használni. Ne kelljen kérni a használatot.
 
Béndek József polgármester:
Nem tiltásról van szó. Tudjunk róla, ha valaki a Soponya nevet szeretné használni. Ne úgy találkozzunk valamivel, hogy senki nem tudott róla. Szó nincs a tiltásról. Ha hátrányos lehet, és úgy ítéljük meg, akkor jogunk legyen megtiltani.
 
Varga Zoltán képviselő:
Most lesz egy kiállításom Székesfehérváron és szeretném Soponya hírnevét odavinni, kitenni a címert és a zászlót. Erre kell külön engedélyt kérnem?
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző:
A 2. mellékletben van 8 sor, amit ki kel tölteni határozatlan időre, és kéri, hogy a kiállításokon Soponya címerét használhassa. Tudja az önkormányzat, hogy hol és milyen célra használják a jelképeket, ez a lényeg.
 
Dr. Ulcz Gyula képviselő:
A rendelet hatálybalépése után keletkező felhasználás során kelljen engedélyt kérni. Ha eddig nem volt probléma, húzunk egy vonalat és mostantól kell engedélyt kérni.
 
Varga Zoltán képviselő:
Egyszerű a dolog, nem írok papírt, és más sem, és Soponya hírnevét nem fogom vinni. Maradjon a régi rendelet, az nagyon jó volt. Eddig senkit nem zavart. Nem fogok papírokat írni. Büszke vagyok arra, hogy soponyai vagyok, bármikor kiírom, hogy Soponya. Nem csak én, más sem fogja használni.
 
Béndek József polgármester:
Mondok egy példát. Akkor van jelentősége a rendeletnek, ha pld. valaki alakít egy kft-t és a Soponya nevet akarja használni. Vagy nyit egy hírportált és a Soponya nevet akarja használni. Nem a kiállításokra gondoltunk.
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző:
A 7. §-t akkor törölni kell, és a rendelet hatálybalépésétől igaz a történet.
 
Varga Zoltán képviselő:
Én ezt nem fogadom el. A régi rendelet senkit nem zavart. Nem tudom, mi van a háttérben. Ennél sokkal fontosabb dolgok vannak. A jegyző asszonynak mondtam a házalást. Megcsinálta? Nem. Ezek sokkal fontosabb dolgok.
 
Béndek József polgármester:
Javaslom, hogy a Soponya név és a címer használat engedélyezését a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja, és a rendelkezés nem visszamenőleges hatályú. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal 1 ellenszavazat mellett és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkották:
 
11/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet „Soponya” nevének felvételéről,jelképeiről és azok használatáról
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete „Soponya” nevének felvételéről, jelképeiről és azok használatáról szóló rendelettervezetet megtárgyalta és az alábbiak szerint fogadja el: Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a jegyzőkönyv 7. számú mellékletében lévő tartalommal megalkotja „Soponya” nevének felvételéről, jelképeiről és azok használatáról szóló rendeletet. A rendelet – terjedelmére tekintettel – a jegyzőkönyv 8. számú mellékletét képezi.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Béndek József polgármester
Molnárné Tarman Renáta jegyző
Határidő: azonnal
 
5.) Civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Béndek József polgármester
Előadó: Béndek József polgármester
A 835-6/2011. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú mellékletét képezi.
 
Béndek József polgármester:
A Pénzügyi bizottság megtárgyalta a rendelettervezetet és az alábbiakat javasolja:
A rendelettervezet 2. § (1) bekezdését javasolja kiterjeszteni egy ponttal, oly módon,
hogy a meglévő b.) pontból c.) pont lenne, s ez pedig b.) jelölését kapná:
b.) Soponya közigazgatási területén legalább 1 éve működő, népi hagyományőrző kézműves tevékenységgel foglalkozó csoportok, szakkörök (csuhé, hímző, horgoló). Ez a pont azért fontos, mert olyanok is részesülhetnek támogatásban, akik összeállnak és olyan tevékenységet folytatnak, ami a településre nézve hasznos és ilyenekre van példa. Azt szerettük volna, hogy ebből a körből senki maradjon ki. Nem kell, hogy bejegyzett szervezet legyen.
 
Dr. Ulcz Gyula képviselő:
Támogatja vagy támogathatja az önkormányzat a szervezeteket?
 
Béndek József polgármester:
Támogathatja.
 
Theisz Imre képviselő:
Van nálunk néhány olyan civil szervezet, akik évek óta dolgoznak nem bejegyezett szervezetként. Azt szeretnénk, hogy a tevékenységet lehessen támogatni.
 
Varga Zoltán képviselő:
Legalább 1 éve a településen működő szervezetnek kell lenni.
 
Béndek József polgármester:
Igen, azért kerül be a b.) pont, ami kiegészül.
 
Varga Zoltán képviselő:
A legutolsó civil szervezet a Barnabáséké. Tavaly ősz óta léteznek, de úgy tudom még nincsenek bejegyezve. Ők is kaphatnak támogatást?
 
Dr. ULcz Gyula képviselő:
Automatikusan nem kap senki támogatást. Mindenki testületi döntés alapján kaphat.
 
Varga Zoltán képviselő:
A Soponyáért Alapítvány az idei évben mennyi pénzt kap?
 
Béndek József polgármester:
Az idén a civil szervezetek támogatását oly módon módosítottuk, hogy az automatikus támogatásról áttérünk pályázati rendszerre. A szervezetek amennyiben olyan támogatásra érdemes programmal állnak elő, amire pályázatot adnak be az
önkormányzathoz és támogatást igényelnek és az önkormányzat úgy ítéli meg, hogy támogatásra érdemes, akkor az anyagi lehetőségeket figyelembe véve támogathatja a szervezetet.
 
Nagy Zsolt képviselő 16:30 órakor érkezett, így a képviselő-testület létszáma 5 főről 6 főre emelkedett, mely a határozatképességet nem befolyásolta.
 
Béndek József polgármester:
A támogatás kötelező érvényét megszüntetjük. A szervezet jelenjen meg igényével az önkormányzatnál, és kérjen támogatást. Az Önkormányzat támogathatja a szervezeteket az anyagi lehetőségek figyelembevételével. Ez erről szól. A Soponyáért Alapítvány az idén akkor kaphat támogatást, ha igényeli, és az önkormányzat mérlegelés alapján dönt a támogatásról. Az is előfordulhat, hogy többet kap mint eddig.
 
Varga Zoltán képviselő:
A képviselő-testület fogja mérlegelni az igényeket.
 
Béndek József polgármester:
Igen.
 
Hollósi Lászlóné képviselő:
Javasolnám, hogy a felsorolásba vegyük bele az éneket és népdalt is.
 
Béndek József polgármester:
Nem teljes a felsorolás. 17 civil szervezetről van tudomásunk. Politikai szervezetet nem támogatunk, viszont egyházat igen.
 
Theisz Imre képviselő:
Itt volt egy automatizmus. A civil szervezetek támogatása 1990 óta így ment. Ha olyan a cél, ne legyen valaki bekorlátozva Pld. egy nagyobb kiállítást, egy kiugró rendezvényt nem lehet megvalósítani az eddigi támogatásból. Az ilyen pályázati rendszer több településen működik.
 
Dr. Ulcz Gyula képviselő:
Projekt támogatás jellegét érzem kibontakozni. Ez projekt támogatás vagy működési támogatás?
 
Béndek József polgármester:
Ez is, az is. A Sportegyesület esetében ez másképpen működik, mert a működésük az önkormányzati támogatáson nyugszik. Ezt nem szabad megváltoztatni. Külön kell választanunk a szervezeteket, akiknek a működése nagyon összefügg az önkormányzati támogatással. Másképp kell kezelni azokat a szervezeteket, akikről nem tudjuk, hogy eddig mire használták fel a pénzt. A Sportegyesületnél tudjuk, mire használják. Szigorítjuk a támogatás elszámolási rendjét, kötelezővé tesszük. Nem történhet meg, hogy 100 ezer Ft-ról nem kell elszámolni.
Amennyiben nincs több kérdés, javaslom, hogy az elhangzott kiegészítéssel fogadjuk el a rendelettervezetet. Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi rendeletet alkotta:
 
12/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet Civil szervezetek pénzügyitámogatásának rendjéről
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a civil szervezetek támogatásának rendjéről szóló rendelettervezetet megtárgyalta és az alábbiak szerint fogadja el: Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a jegyzőkönyv 9. számú mellékletében lévő tartalommal megalkotja a civil szervezetek támogatásáról szóló rendeletet. A rendelet – terjedelmére tekintettel – a jegyzőkönyv 10. számú mellékletét képezi.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Béndek József polgármester
Molnárné Tarman Renáta jegyző
Határidő: azonnal
Béndek József polgármester:
Természetesen a tapasztalatokat figyelembe fogjuk venni és évente kicsit finomítani kell, mert a gyakorlat kihozhat olyan dolgokat, amire most nem gondoltunk. Ez egy első lépés. Az igazságosság felé próbáltuk a támogatási rendszert terelni.
 
6.) A házasságkötések, és az egyéb családi események szolgáltatási díjáról és az anyakönyvvezető juttatásáról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Béndek József polgármester
Előadó: Béndek József polgármester
A 835-7/2011. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú mellékletét képezi.
 
Béndek József polgármester:
A házasságkötés és az egyéb családi események megtartásáért a településen eddig nem kellett fizetni szolgáltatási díjat és az anyakönyvvezető nem részesült külön juttatásban sem. Az ország számos településén ezek a szolgáltatások díjkötelesek. Eddig nem éltünk a díjköteles szolgáltatás bevezetésével, de megjelentek olyan igények, amelyekhez biztosítani kell a feltételeket és ehhez pénz kell. Nem csak a művelődési házban, hanem külső helyszíneken is történik házasságkötés.
 
Theisz Imre képviselő:
Pontosítanám. A hivatali időn kívüli házasságkötés esetén kötelező szolgáltatási díjat fizetni, ezt törvény szabályozza. A hivatali időn belüli házasságkötésért nem kell fizetni.
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző:
Hétfőtől csütörtökig reggel 8 és 16 óra között, illetve pénteken 13 óráig a hivatalban díjmentes a házasságkötés.
 
Nagy Zsolt képviselő:
Minimum 3 órát elvesz az anyakönyvvezető a saját idejéből egy esküvő.
 
Béndek József polgármester:
A pénzügyi bizottság az alábbi javaslatot tette: Az anyakönyvvezető díjazása hivatali helyiségen kívül megtartandó eseményenként bruttó 17.000.-Ft, a hivatali helyiségben megtartott eseményenként bruttó 10.000,-Ft lenne a szolgáltatási díj. A szertartási díj az esemény előkészítésére fordítandó összeg.
 
Dr. Ulcz Gyula képviselő:
Ezek fix összegek vagy helyszíntől függően változnak? Az anyakönyvvezető juttatásán felül van egy összeg amiből előkészíti a szertartást.
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző:
Ezek fix összegek. A rendelet 4. §-ban van szabályozva a szolgáltatási díj mértékét.
Hivatali helyiségben és munkaidőben 15.000 Ft +ÁFA-t kell fizetni a házasulóknak, nem hivatali helyiségben és munkaidőn túl 30.000 Ft +Áfa-t kell fizetni. Ebből a költségből pótoljuk az eszközöket illetve finanszírozzuk az anyakönyvvezető díját.
 
Béndek József polgármester:
Tulajdonképpen fix és kétfajta összegről van szó.
 
Varga Zoltán képviselő:
A helyi lakosoknak kedvezményt kellene biztosítani.
 
Béndek József polgármester:
Ez a helyi lakosoknak kedvezményes díj. Javaslom, fogadjuk el a Pénzügyi Bizottság javaslatával a rendeletet. Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal 1 ellenszavazat mellett és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
 
13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet a házasságkötések, és az egyéb családiesemények szolgáltatási díjáról és azanyakönyvvezető juttatásáról
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a házasságkötések, és az egyéb családi események szolgáltatási díjáról és az anyakönyvvezető juttatásáról szóló rendelettervezetet megtárgyalta és az alábbiak szerint fogadja el:
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a jegyzőkönyv 11. számú mellékletében lévő tartalommal megalkotja a házasságkötések, és az egyéb családi események szolgáltatási díjáról és az anyakönyvvezető juttatásáról szóló rendeletet.
A rendelet – terjedelmére tekintettel – a jegyzőkönyv 12. számú mellékletét képezi.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Béndek József polgármester
Molnárné Tarman Renáta jegyző
Határidő: azonnal
Varga Zoltán képviselő:
Sajnálom a fiatalokat. Nem könnyű.
 
7.) Helyiség bérleti díj meghatározása
Előterjesztő: Béndek József polgármester
Előadó: Béndek József polgármester
A 835-8/2011. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 13. számú mellékletét képezi.
 
Béndek József polgármester:
A Pénzügyi Bizottság azt javasolja, hogy helyiségbérleti díjakat m2/hó összegben határozzuk meg. A többi helyiség esetében alkalom legyen a díj alapja. Egy alkalom maximum 2 órának felel meg. A Művelődési Ház helyiségein belül meg kell különböztetni a nagytermet, kistermet, a klubot és az irodahelyiségeket. A Petőfi u. 158. szám alatti üzlethelyiségek díja 220 Ft/m2/hó, ami nagyjából ugyanaz az összeg ami eddig volt. A Dózsa u. 5. szám alatti általános iskola tornaterem díja 2.500.-
Ft/alkalom, ami két órát jelent. A díjak egy évre szólnak és évente az infláció mértékével fognak változni.
 
Mika László üzletbérlő:
Július 1. a forduló nap? Minden helyiségre vonatkozik?
 
Béndek József polgármester:
Januárban lesz a változás és a bérelt alapterületre vonatkozik a díj.
 
Mika László üzletbérlő:
Ha én azt mondom, hogy a hátsó rész nem kell, mert igazán nincs rá szükségem, akkor mi a helyzet? Külön bejárata is van.
 
Béndek József polgármester:
Meg kell nézni, mert a belső elrendezést nem ismerjük.
 
Dr. Ulcz Gyula képviselő:
Különbség van a faluközpontban bérlet helyiség és például a volt gáz cseretelep között. Differenciálni kellene valahogyan. Nem lehetne, hogy 215-230.-Ft közötti díjat állapítsunk meg, mert egy üzlet esetében is nem azonos értékről van szó.
 
Béndek József polgármester:
Ez a Petőfi 158. számra vonatkozik. Például a tejcsarnok eseti dolog lenne.
Visszaszámolás alapján állapítottuk meg az összeget.
 
Mika László üzletbérlő:
Ez nettó vagy bruttó?
 
Béndek József polgármester:
Bruttó, nincs áfa. Ennél többet nem kell fizetned. A tornaterem használat 2.500.-
Ft/alkalom.
 
Theisz Imre képviselő:
Az első két óra, egy alkalom 2.500.-Ft, majd óránkét 2500.-Ft-ot kell fizetni.
 
Hollósi Lászlóné képviselő:
Eddig óránként volt 2.500.-Ft a bérleti díj.
 
Theisz Imre képviselő:
Akkor viszont így nem jó.
 
Béndek József polgármester:
2.500.-Ft/alkalom, de az alkalom egy óra.
 
Theisz Imre képviselő:
Itt viszont meg kellene különböztetni, mert külsősök is vannak.
 
Dr. Ulcz Gyula képviselő:
Heti 2 óra sportolás legyen elismerve, de ha egy kupát rendez valaki és egész nap használja a tornatermet az egészen más.
 
Hollósi Lászlóné képviselő:
Az energiaárak alapján volt megállapítva a díj.
 
Béndek József polgármester:
Akkor ez a módosítás lesz. 2.500.-Ft/óra. A Művelődési Ház nagyterem díja 5.000.-
Ft/alkalom. Kisterem 3.000.-Ft/alkalom, klubhelyiség díja 3.000.-Ft/alkalom, irodahelyiség díja 2.000.-Ft alkalom. A Művelődési Házban a helyi civil szervezeteknek teremhasználati díjat ne kelljen fizetni, a támogatásoknál vegyük figyelembe, természetbeni juttatásként kapják a teremhasználatot.
 
Dr. Ulcz Gyula képviselő:
Ha a támogatásnál számolnak vele, azt forintosítani lehet.
 
Béndek József polgármester:
Nem így gondoltam.
 
Dr. Ulcz Gyula képviselő:
Akkor azt kell mondani, hogy ingyen használhatják a helyiséget.
 
Nagy Zsolt képviselő:
Mondhatjuk, hogy ennyivel többet adtunk.
 
Béndek József polgármester:
Ha valaki termet bérel, annak költsége van, kell egy ember, aki itt van, világítani kell, rögtön forintosodik a támogatás. Erre gondoltunk. A civil szervezetek ne feledkezzenek meg arról, hogy nem csak Ft-ról van szó, hanem egyéb támogatási formákról is. Ez eddig is így volt, nem új dolog, csak eddig forintosítva nem volt.
 
Varga Zoltán képviselő:
A Mika Laci és az Erzsi helyisége ide tartozik. Volt arról szó, hogy a kultúrház felújítva lesz. Az Erzsi szeretett volna nyílászárót cserélni.
 
Nagy Zsolt képviselő:
Nincs ilyen többet, hogy valaki megcsináltatja és lelakja, hanem az önkormányzat megcsináltatja.
 
Béndek József polgármester:
Az önkormányzat hozzájárulásával történhet, neki kell finanszírozni, az a gyakorlat hogy lelakja a bérlő, az megszűnne, mert követhetetlen.
 
Mika László üzletbérlő:
Hol a határ? Például egy zárcsere vagy linóleum csere minek számít?
 
Béndek József polgármester:
A zárcserét megcsinálhatod, kicserélheted a linóleumot, és nem jössz az önkormányzathoz, hogy fizesse ki, akkor semmi probléma, mert nem olyan jellegű a beruházás, ami az ingatlan jellegét megváltoztatja. Nem tudom, mi van a szerződésben. Az általános gyakorlat az, hogy a bérlő a karbantartást köteles elvégezni, de ami nem természetes és olyan nagyságrendet képvisel költségben, az nyílván nem hárítható át a bérlőre. Hogy hol a határ, azt most hadd ne mondjam meg.
 
Nagy Zsolt képviselő:
Mit mond a szerződés?
 
Dr. Ulcz Gyula képviselő:
Többféle dologról beszélhetünk. Állagjavításról, állagmegóvásról, minőségjavításról, egy arculat kialakításáról. Az állagmegóvás az önkormányzat kompetenciája, de például a festés vagy, hogy szebb legyen a kirakat, a bérlő költsége.
 
Mika László üzletbérlő:
Közös áramon vagyunk.
 
Béndek József polgármester:
Elképesztő körülmények vannak itt. A napokban szembesültem az ivóvízbekötéssel, szennyvízbekötéssel. Ezeket rendbe kell tenni. A helyes az lenne, ha az ingatlanokat megnéznénk és elővennénk a szerződéseket. Attól tartok, hogy a szerződés ezekre a részletekre nem tér ki.
 
Dr. Ulcz Gyula képviselő:
Az önkormányzat dolga, hogy almérőt alakítson ki az árammal kapcsolatban.
 
Béndek József polgármester:
Felülvizsgálunk minden bérleti szerződést a bérlővel együtt és tisztázzuk ezeket a kérdéseket. Amennyiben nincs több észrevétel, javaslom, hogy az elhangzott módosításokkal fogadjuk el a helyiségbérleti díjakat. Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
 
34/2011. (IV. 29.) számú képviselőtestületi határozat
Helyiség bérleti díj meghatározása
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a helyiség bérleti díjak meghatározása ügyét megtárgyalta és az alábbi döntést hozza:
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
úgy dönt, hogy a
1. Petőfi S. u. 158. szám alatt található, jelenleg
fodrász üzletként működő üzlet bérleti díja: 220.-Ft/m2/hó
2. Petőfi S. u. 158. szám alatt található, jelenleg
mezőgazdasági boltként működő üzlet bérleti díja: 220.-Ft/m2/hó
3. Dózsa Gy. u. 5. szám alatt található iskolai torna terem bérleti díja: 5.000.-Ft/óra
4. Petőfi S. u. 158. szám alatt található Művelődési Ház helyiségeinek bérleti díja:
- nagyterem: 5.000.-Ft/alkalom
- kisterem: 3.000.-Ft/alkalom
- irodahelyiségek: 2.000.-Ft/ alkalom
- klub helyiség: 3.000.-Ft/alkalom
Az „alkalom” megnevezés 2 óra időtartamot jelöl, azt követően a meghatározott díj óránkéntérvényes.
A Soponya közigazgatási területén legalább 1 éve tevékenykedő civil szervezetek
(bejegyzéstől függetlenül) – az üzlethelyiségek kivételével – az önkormányzati helyiségeket térítésmentesen, bérleti díj fizetése nélkül használhatják, azzal együtt, hogy a ki nem fizetett bérleti díj természetbeni támogatásnak minősül, mely növeli a pénzbeli támogatásösszegét.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a
Jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Béndek József polgármester
Molnárné Tarman Renáta jegyző
Határidő: azonnal
 
Varga Zoltán képviselő:
Lehetséges, hogy többre jön ki a bérleti díj, a Lacinak lesz ott kisebb javítása, például egy beázásnál kicserél két palát. Úgy gondolom, hogy ne emeljük 15.000 Ft-ról a tarifát, azért tartózkodtam.
 
Nagy Zsolt képviselő:
Nem emeljük a tarifát. Tegnapelőtt ezt már végig beszéltük, miért nem jöttél el. Ha a Laci megcsinálja a palát és kéri a polgármester úrtól a pénzt, nem hiszem, hogy nem fogja kifizetni.
 
Béndek József polgármester:
Szeretnénk ezeket a dolgokat rendbe tenni, rég nincs aktualizálva. Alapvetően nem az árakról van csak szó, de nyilván azt is szabályozni kell.
 
Varga Zoltán képviselő:
A helyi vállalkozókat támogatni kell.

 
Képek

 

 
Google keresés
 
Testvértelepülés

 
Önkormányzat
 
Soponya hivatalos oldala
 
Turizmus, szabadidő
 
Hirdetés.

Növény és kert rajongóknak

Lendvaikert Blog

 

 
Hasznos információk
 
Facebook

 

 
 

 

 
Számláló
Indulás: 2008-01-01
 
Nagyvilág hírei percről - percre
 
Hirdetés

  

 

Az asztrológiai elõrejelzések olyan tendenciákat mutatnak,melyek,nehéz döntéseknél nélkülözhetetlenek. Rendeld meg most!    *****    Az Éjszaka Misztériuma várja régi és új látogatóit újult erõvel, és heti több bejegyzéssel! | Nox Arcana    *****    Simonyi ingatlan Debrecen, Balaton 2019 Sok-sok új eladó ingatlannal bõvült kínálatunk válassza ki az önnek megfelelõt.    *****    Nagyon részletes születési horoszkóp, 3 éves ajándék elõrejelzéssel, ingyenes konzultációval, csak nálam. Kattints ide!!    *****    Ha te is szereted a Zöld Íjász elbûvölõ szerelmespárját az Olicityt akkor itt a helyed! Mindent róluk és a sorozatról!    *****    A születési horoszkóp az ÚJ ÉV legszebb meglepetése! Ajándékba küldök 3 év elõrejelzést, jó tudni milyen lesz a jövõ!!!!    *****    Zenei blog. Kritikák, listák, ajánlók és még több! -> Popusz    *****    családi pótlék utalása 2019 - dátumok, kifizetések, idõpontok az utalásról itt:    *****    MOVIE-NIGHT -> ÚJ FILMES OLDAL NYÍLT <- MOVIE-NIGHT    *****    Szerepjáték &#8211; Csatlakozz közénk, és részese Te is a kalandoknak - FRPG    *****    Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs. - Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs.    *****    A Roxfort Boszorkány- és Varázslóképzõ Szakiskola megnyitja kapuit!    *****    "Ó, én bizony korántsem merném állítani, hogy ismerem a Roxfort összes titkát." /Dumbledore/    *****    THE EVIL WITHIN| Harry Potter szerepjáték    *****    BOOKISLAND - könyvajánlók, ahol a könyvek életre kelnek - BOOKISLAND    *****    SoulSisters/ Nézz be az oldalunkra, ha érdekes cikkre, vagy épp kritikára vágysz. Hangolódj velünk az ünnepekre!    *****    Szereted az ünnepi idõszakot? Már hetekkel elõtte készülsz? Vagy legszívesebben elkerülnéd? Mondd el!    *****    RIZLINGDAYS BLOG ! MAKEUP, STUDY TIPS AND ALLDAYS FOR YOU ABOUT ME    *****    THE EVIL WITHIN| Harry Potter szerepjáték    *****    REAVER GROVE | urban fantasy frpg