*** Keresse a Soponya Gportalt a facebook-on is! *** 2018-ban is válassza a soponya gportált*** Közélet*** Kultúra****Helyi események*** Hírek*** Vélemények*** Mellébeszélés nélkül***Önnek is van véleménye, regisztráljon és írja meg itt az oldalon.***

 
 
Településről
 
Civil szervezetek, Szakkörök, Clubok.
 
WWW.SOPONYA.GPORTAL.HU
 
Helyi hírek, események
 
Élhetőbb környezetért
 
Múlt Századunk
 
Társalgó
 
Menü
 
Online szavazás
Lezárt szavazások
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Postafiók
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
 
Szomszéd települések honlapjai
 
Partner oldalak
 
Jegyzőkönyvek
Jegyzőkönyvek : 2011. március 30. képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve.

2011. március 30. képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve.

  2012.01.11. 23:54

Jegyzőkönyv. II. rész


 

Dr. Ulcz Gyula képviselő: Nagyobb távolságról jön az ügyvéd, nincs benn az itteni folyamatokban, nem lehet érintettsége.

 

Simon Zoltán képviselő: Az ügyvéd többször csinált már ilyen ügyet?

 

Béndek József polgármester: A csatornázási ügyek a szakiránya. Jártassága van az ilyen jellegű ügyekben. Pusztaszabolcson gyakorlatilag ugyan ilyen ügye van. Szakmai segítsége meg van pénzügyi részről. A műszaki információt tőlünk kéri. Azt javaslom, hogy a gesztori elszámolást ne fogadjuk el, mert igen sok ellentmondást tartalmaz. Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

29/2011. (III. 30.) számú képviselőtestületi határozata

Szennyvízcsatornázással kapcsolatos gesztori elszámolás ügye

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta Aba Nagyközség

Önkormányzata – mint gesztor – által, a szennyvízcsatornázással kapcsolatos elszámolást, és a következő határozatot hozta:

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Aba Nagyközség Önkormányzata, mint gesztor által, a szennyvízcsatornázással kapcsolatban eljuttatott informális – dátum és aláírás nélküli – kimutatás tartalmát és elszámolást nem fogadja el, tekintettel arra, hogy megalapozottság ellenőrzéséhez szükséges dokumentumokat nem

bocsátotta Soponya Nagyközség Önkormányzata rendelkezésére.

Felhatalmazza Béndek József polgármestert és

Molnárné Tarman Renáta jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2011. március 31.

Felelős: Béndek József polgármester

 

Béndek József polgármester: A Swietelsky peres ügyre vonatkozik az ügyvédi megbízás. Kínosan vigyázni kell, hogy ne kerüljenek ki információk, mert ránk nézve hátrányos lenne.

 

Simon Zoltán képviselő: Most mondom, hogy én kitartok az eredeti álláspontom mellett. A tartalmi döntése visszajönnek a képviselő-testülethez?

 

Béndek József polgármester: Természetesen. Az ügyvéd semmiben nem dönt. A megbízás erre a perre szól. Kérem, aki egyetért a Dobrossy és Alexa Ügyvédi Iroda megbízásával, kézfeltartással jelezze. Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

 

30/2011. (III. 30.) számú képviselőtestületi határozata

Szennyvízcsatornázással kapcsolatos ügyvédi megbízás ügye

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a szennyvízcsatornázással kapcsolatos ügyvédi megbízás ügyét, és a következő határozatot hozta:

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a szennyvízcsatornázással kapcsolatban a Swietelsky Magyarország Kft. által indított perben képviseletére meghatalmazza a Dobrossy és Alexa Ügyvédi Iroda nevében Dr. Dobrossy István ügyvédet. (4025 Debrecen, Simonffy u. 57.)

A jogi képviseletet Soponya Nagyközség Önkormányzat érdekeinek figyelembevételével látja el, Káloz Község Önkormányzat képviseletével közösen.

A jogi képviselet megbízási díját a két önkormányzat közösen vállalja.

Soponya Nagyközség Önkormányzata a jogi képviselet munkadíját a 2011. évi költségvetésében biztosítja.

Felhatalmazza Béndek József polgármestert és

Molnárné Tarman Renáta jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2011. március 31.

Felelős: Béndek József polgármester

 

Simon Zoltán képviselő: Vezetéstechnikailag csak azt tudom elképzelni, hogy Soponyának saját ügyvédje legyen.

 

3.) Pályázati lehetőség az önkormányzat feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről- Soponya Iskola- tornaterem felújítása, lelátó kialakítása

Előterjesztő: Béndek József polgármester

Előadó: Béndek József polgármester

 

Béndek József polgármester: Pályázati lehetőséggel kapcsolatban az az álláspontom, hogy minden lehetőséget meg kell ragadni. Az önrészt kell biztosítani. Ez most 5 millió Ft. Tervezési költség nincs.

 

Hollósi Lászlóné képviselő: Süllyed a tornaterem épülete, szét van nyílva. A 20 millió Ft pályázati keretből az oldalsó szigetelést is meg lehetne csinálni.

 

Simon Zoltán képviselő: Meg kell ragadni minden pályázati lehetőséget. Egy nagy bajunk van. Ha erre szánunk 5 milliót, a másikra kettőt, és nem csinálja meg a kivitelező az utakat, és nem rakjuk össze az utakra pénzt, akkor nagyon rossz képviselő-testület leszünk négy éven keresztül. Ezzel gondolom, egyetértetek.

 

Béndek József polgármester: Ott van a lehetőség, ha megnyerjük pályázatot, hogy nem kérjük, mert nem lesz rá pénz.

 

Dr. Ulcz Gyula képviselő: Meg kell keresni a lehetőséget az útjavításra. A mellékutak javítása legalább induljon el. A legfontosabb most az utak állapota.

 

Béndek József polgármester: Ez a felajánlás a Swietelsky részéről elhangzott, de mi nem voltunk olyan helyzetben, hogy mi kezet fogjunk a Swietelsky-vel. Most köt bennünket a gesztori megállapodás az összes hibájával együtt. A legrosszabb mellékutakra mindenképpen egy gréderezést gondoltam, a Damjanich, Szabadság, Bercsényi, Kossuth, Rózsa utcában.

 

Dr. Ulcz Gyula képviselő: Az óvodai út az ősszel sem lett megcsinálva. Az anyag kitüremkedett a gödrök szélére.

 

Béndek József polgármester: A padkát le kellene nyesni, mert nem folyik le a víz. A gréderezést mindenképpen el kell végezni, mert az utakon már több anyag van mint kéne. A pályázati önrész biztosítása most elvi kérdés.

 

Simon Zoltán képviselő: Azt gondolom, abban egyetértünk, hogy az a koncepciónk, hogy az utakra összerakjuk a pénzt, és nem lehet szó efféle pályázatokról. Nem tudjuk, még mi lesz a vége az útjavításnak. Legyünk képesek azt mondani, ha más megoldást nem látunk, hogy ezt a pályázatot nem kérjük.

 

Dr. Ulcz Gyula képviselő: Az a probléma, hogy ameddig ez munkaterület, addig nem tudunk semmit csinálni.

 

Béndek József polgármester: Az utak ügyében le kellene ülnünk és egy tervet összeállítani a normális közlekedés biztosítása miatt. Meg kellene nézni egy-egy utcát, ahol sávos helyreállítás kell, hogy pénzügyileg hogy néz ki. A Swietelsky tárgyal velünk, és tudja, hogy ebben nem mi vagyunk a hunyók.

 

Dr. Ulcz Gyula képviselő: A gesztor és a kivitelező a hunyó. Mi elszenvedők vagyunk.

 

Simon Zoltán képviselő: A pályázaton 5 millió Ft mellé 20 millió Ft-ot lehet nyerni?

 

Béndek József polgármester: Igen. Aki tehát egyetért azzal, hogy a tornaterem felújítása illetve lelátó kialakítására pályázatot nyújtsunk be, és biztosítsuk a pályázati önrészt, kérem kézfeltartással jelezze. Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták:

 

31/2011. (III. 30.) számú képviselőtestületi határozata

Aba Sámuel Általános Iskola Gróf Zichy János Általános és Művészeti Tagiskola (8123 Soponya, Dózsa Gy. u. 5.) iskolai és utánpótlás sport infrastruktúrafejlesztése, felújítása (tornaterem felújítása és lelátó építése) – 7/2011. (III. 9.) BM. rendelet alapján pályázat benyújtása

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta Aba Sámuel Általános Iskola Gróf Zichy János Általános és Művészeti Tagiskola

(8123 Soponya, Dózsa Gy. u. 5.) iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztése, felújítása (tornaterem felújítása és lelátó építése) – 7/2011. (III. 9.) BM. rendelet pályázat benyújtása ügyét, és az alábbi határozatot hozza:

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy

1.) mint az Aba Sámuel Általános Iskola Gróf Zichy

János Általános és Művészeti Tagiskola (8123

Soponya, Dózsa Gy. u. 5.) tulajdonosa az önkormányzati feladatellátását szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló

7/2011. (III. 9.) BM. rendelet alapján– vissza nem térítendő támogatás pályázaton részt kíván venni az Aba Sámuel Általános Iskola Gróf Zichy János Általános és Művészeti

Tagiskola (8123 Soponya, Dózsa Gy. u. 5.) tornaterem felújítása és lelátó építése projektcél megvalósításával;

2.) Az 1.) pontban részletezett projektcél megvalósításának költségösszetétele:

Támogatás 15.900.000.-Ft

Önerő 5.000.000.-Ft

Beruházás összes költsége: 20.900.000.-Ft

3.) Soponya Nagyközség Önkormányzata az 1.) pontban körülírt pályázat benyújtása érdekében a 2.) pontban szereplő

5.000.000.-Ft, azaz Ötmillió 00/100 forint

önerő összegét a 2011. évi költségvetési rendeletének terhére biztosítja;

4.) az Aba Sámuel Általános Iskola Gróf Zichy János Általános és Művészeti Tagiskola tornaterem felújítása és lelátó építése projektet 2011. június 1. és 2012. június 30. között tervezi megvalósítani.

Felhatalmazza Béndek József polgármestert és Molnárné Tarman Renáta jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére, és a pályázat aláírására és benyújtására.

Határidő: 2011. április 1.

Felelős: Béndek József polgármester

Molnárné Tarman Renáta jegyző

4.) Soponya Nagyközség Önkormányzat Sportkoncepciója

Előterjesztő: Béndek József polgármester

Előadó: Béndek József polgármester

 

Béndek József polgármester: A pályázat mellé Sportkoncepciót kell csatolni, amit 2006. évi I. törvény írt elő, de nem készült el.

 

Molnárné Tarman Renáta jegyző: A koncepció végrehajtására a testületnek rendeletet kell alkotni, és határidőt kell vállalni. A

koncepciót 3-4 hónapon belül újra látni fogja a testület és rendelet is párosul mellé.

 

Béndek József polgármester: Támogatjuk a sport szervezeteket, ezért őket is be kellene vonni a koncepció készítésébe. Legyenek olyan célok, amit kitűznek maguk elé és megpróbálják teljesíteni. Úgy gondolom, hogy egyik másik helyen még az is hiányzik, hogy célt tűzzenek ki. Nem akarok bántani senkit sem, de automatikussá vált, hogy felhívnak és kérik a támogatást. Aki egyetért a Sportkoncepció készítésével, kérem kézfeltartással jelezze. Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták:

 

32/2011. (III. 30.) számú képviselőtestületi határozata

Soponya Nagyközség Önkormányzat

Sportkoncepciója

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta az előterjesztett

Sportkoncepció tervezetét, és az alábbi határozatot hozza:

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete jelen határozatával elfogadja Soponya Nagyközség Önkormányzat Sportkoncepcióját.

A Sportkoncepció terjedelmére tekintettel jelen határozat 1. számú mellékletét képezi, és a jegyzőkönyv mellékletében található. Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete utasítja a polgármestert, hogy a koncepció alapján a sporttal kapcsolatos rendelettervezetet 2011. június 30. napjáig terjessze elő.

Felhatalmazza Béndek József polgármestert és Molnárné Tarman Renáta jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal, illetve 2011. június 30.

Felelős: Béndek József polgármester

Molnárné Tarman Renáta jegyző

 

Simon Zoltán képviselő: Amit az Anikó jegyzőkönyvön kívül mondott, én jegyzőkönyvben szeretném folytatni. A mi törvényességi felügyeleti szervünk a Kormányhivatal. Pénzügyi szempontból ki a felügyeleti szervünk?

 

Molnárné Tarman Renáta jegyző: Az Állami Számvevőszék.

 

Simon Zoltán képviselő: Javaslom, hogy az Állami Számvevőszéknek írjunk levelet a közoktatási társulásban működő iskola finanszírozási problémáival kapcsolatban, mert nekünk nincs módunkban átadni a pénzeket, mert nem tudjuk fizetni a dolgozók bérét.

 

Dr. Ulcz Gyula képviselő: Egyetértek maximálisan ezzel. Aba a szennyvíztársulattal van pénzügyi kapcsolatban, nem pedig az önkormányzattal.

 

Simon Zoltán képviselő: Mi nem olyan stílusban nem fizetünk mint Aba, mert mi Soponya Önkormányzata nem tudunk fizetni. Nem szaladhatunk a bankba hitelért, mert az eladósodás nem evidens.

 

Béndek József polgármester: Ugyan van 10 millió Ft folyószámla hitelünk, de mindent elkövetek azért, hogy ne nyúljunk hozzá. Az egy biztosítékot jelent a háttérben.

 

Simon Zoltán képviselő:

Azt tudnánk elérni a levéllel, hogy nem lennénk olyan szintű dobálózók, mint más.

 

Béndek József polgármester: Ezt a levelet ügyesen meg kellene fogalmaznunk. Az állami normatívát fel kell használni, amire kapjuk, de azon felül ne fizessünk. Csak a normatíva erejéig fizetjük az abai óvoda számláit.

 

Simon Zoltán képviselő: Ezzel mennyi az összes mínuszunk havonta?

 

Dr. Ulcz Gyula képviselő: Az iskolának a normatívát sem adják át?

 

Hollósi Lászlóné képviselő: Erről nem tudok.

 

Béndek József polgármester: Kb. 2 millió Ft/ hó a normatíván felüli rész az óvodánál. Az iskolánál ugyan ez jelenik meg. A tanárok bérére a normatíva adna fedezetet.

 

Simon Zoltán képviselő: Anikó meg tudnád kérdezni, hogy a normatívát szándékozzák-e utalni, hogy felgyorsítsuk a dolgokat.

 

Molnárné Tarman Renáta jegyző: Az ilyen irányú kérdésekre nem válaszolnak egyértelműen.

 

Béndek József polgármester: Meg kell várni, hogy a fizetések esedékessége 3-a, és 4-én nézzük meg, hogy megkaptátok-e a pénzt?

 

Simon Zoltán képviselő: Készítsük elő a levelet. Nem veszekedni akarunk, hanem tiszta vizet önteni a pohárba.

 

Molnárné Tarman Renáta jegyző: Célzott vizsgálatot lehet kérni az ÁSZ-tól.

 

Dr. Ulcz Gyula képviselő: Kezdeményezzük, hogy vizsgálják ki.

 

Béndek József polgármester: Láttátok a Kossa Lajos levelét. Öt sorban elintézte a társulás ügyét és 28 oldalon taglalta a csatornázást. Erkölcsi és anyagi kárt okoztunk Abának. Nyilván nem szokott hozzá, hogy neki ellentmondjanak. Ebben a helyzetbe mi nem tehetünk mást. Jól le kell papírozni mindent.

 

Simon Zoltán képviselő: Ezeket a reggeli üléseket inkább tegyük 4 vagy 5 órára, mert mindenkinek menni kellene dolgozni.

 

Béndek József polgármester: Az április 1-i határidő miatt volt sürgős a döntés. Köszönöm a türelmeteket. A képviselő-testület rendkívüli nyílt ülésére további napirend nem volt, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így Béndek József polgármester a képviselők aktív munkáját, részvételét megköszönte, és a képviselő-testület rendkívüli nyílt ülését 9:30 órakor bezárta.

 

k .m. f .

B é n d e k  J ó z s e f                  Mo l n á r n é T a rma n  R e n á t a

Polgármester                                                jegyző

H o l l ó s i  L á s z l ó n é                                    S imo n  Z o l t á n

képviselő                                                                     képviselő

 

                         jegyzőkönyv hitelesítők

 
Képek

 

 
Google keresés
 
Testvértelepülés

 
Önkormányzat
 
Soponya hivatalos oldala
 
Turizmus, szabadidő
 
Hirdetés.

Növény és kert rajongóknak

Lendvaikert Blog

 

 
Hasznos információk
 
Facebook

 

 
 

 

 
Számláló
Indulás: 2008-01-01
 
Nagyvilág hírei percről - percre
 
Hirdetés

  

 

Az asztrológiai elõrejelzések olyan tendenciákat mutatnak,melyek,nehéz döntéseknél nélkülözhetetlenek. Rendeld meg most!    *****    Az Éjszaka Misztériuma várja régi és új látogatóit újult erõvel, és heti több bejegyzéssel! | Nox Arcana    *****    Simonyi ingatlan Debrecen, Balaton 2019 Sok-sok új eladó ingatlannal bõvült kínálatunk válassza ki az önnek megfelelõt.    *****    Nagyon részletes születési horoszkóp, 3 éves ajándék elõrejelzéssel, ingyenes konzultációval, csak nálam. Kattints ide!!    *****    Ha te is szereted a Zöld Íjász elbûvölõ szerelmespárját az Olicityt akkor itt a helyed! Mindent róluk és a sorozatról!    *****    A születési horoszkóp az ÚJ ÉV legszebb meglepetése! Ajándékba küldök 3 év elõrejelzést, jó tudni milyen lesz a jövõ!!!!    *****    Zenei blog. Kritikák, listák, ajánlók és még több! -> Popusz    *****    családi pótlék utalása 2019 - dátumok, kifizetések, idõpontok az utalásról itt:    *****    MOVIE-NIGHT -> ÚJ FILMES OLDAL NYÍLT <- MOVIE-NIGHT    *****    Szerepjáték &#8211; Csatlakozz közénk, és részese Te is a kalandoknak - FRPG    *****    Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs. - Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs.    *****    A Roxfort Boszorkány- és Varázslóképzõ Szakiskola megnyitja kapuit!    *****    "Ó, én bizony korántsem merném állítani, hogy ismerem a Roxfort összes titkát." /Dumbledore/    *****    THE EVIL WITHIN| Harry Potter szerepjáték    *****    BOOKISLAND - könyvajánlók, ahol a könyvek életre kelnek - BOOKISLAND    *****    SoulSisters/ Nézz be az oldalunkra, ha érdekes cikkre, vagy épp kritikára vágysz. Hangolódj velünk az ünnepekre!    *****    Szereted az ünnepi idõszakot? Már hetekkel elõtte készülsz? Vagy legszívesebben elkerülnéd? Mondd el!    *****    RIZLINGDAYS BLOG ! MAKEUP, STUDY TIPS AND ALLDAYS FOR YOU ABOUT ME    *****    THE EVIL WITHIN| Harry Potter szerepjáték    *****    REAVER GROVE | urban fantasy frpg