*** Keresse a Soponya Gportalt a facebook-on is! *** 2018-ban is válassza a soponya gportált*** Közélet*** Kultúra****Helyi események*** Hírek*** Vélemények*** Mellébeszélés nélkül***Önnek is van véleménye, regisztráljon és írja meg itt az oldalon.***

 
 
Településről
 
Civil szervezetek, Szakkörök, Clubok.
 
WWW.SOPONYA.GPORTAL.HU
 
Helyi hírek, események
 
Élhetőbb környezetért
 
Múlt Századunk
 
Társalgó
 
Menü
 
Online szavazás
Lezárt szavazások
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Postafiók
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
 
Szomszéd települések honlapjai
 
Partner oldalak
 
Jegyzőkönyvek
Jegyzőkönyvek : 2011. március 30. képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve.

2011. március 30. képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve.

  2012.01.11. 23:37

Jegyzőkönyv. I. rész.


 

Iktatószám: 744-5/2011.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30. napján 8:00 órakor, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülésén

Jelen vannak:

Béndek József polgármester

Hollósi Lászlóné képviselő

Simon Zoltán képviselő

Dr. Ulcz Gyula képviselő

Meghívottak:

Molnárné Tarman Renáta jegyző

Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető

 

Béndek József polgármester: Nagy tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy a megválasztott fős Képviselő-testületből 4 fő jelen van, így az ülés határozatképes. Három képviselő jelezte, hogy nem tud jönni. Elsőként a jegyzőkönyv hitelesítők személyéről szükséges dönteni.

Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolom Hollósi Lászlóné és Simon Zoltán képviselőket.

A Képviselő-testület Hollósi Lászlóné képviselő jegyzőkönyv hitelesítővé történő megválasztására tett javaslatot 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta.

A Képviselő-testület Simon Zoltán képviselő jegyzőkönyv hitelesítővé történő megválasztására tett javaslatot 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta.

 

Béndek József polgármester: Ismertetem a napirendi pontokat:

1.) A közoktatási intézményekben alkalmazott étkezési térítési díjakról szóló rendelet megalkotása

2.) Szennyvízcsatornázással kapcsolatos nyilatkozattétel, illetve jogi képviselet ügye

3.) Pályázati lehetőség az önkormányzat feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről- Soponya Iskola- tornaterem felújítása, lelátó kialakítása

4.) Soponya Nagyközség Önkormányzat Sportkoncepciója

A képviselő-testületnek a napirenddel kapcsolatban egyéb javaslata, módosító indítványa nem volt.

 

Béndek József polgármester: Még egy napirend lenne. Az abai óvoda tető felújításának az ügye. Az abai képviselő-testület írt egy levelet, hogy indítsuk el a projekt lebonyolítását. Ez teljesen rossz álláspont, mert nem nekünk kell elindítani, hanem kell egy határozatot hoznunk arról, hogy megbízzuk az abai önkormányzatot a projekt lebonyolításával. Erre a beruházásra elnyert 10 millió Ft támogatási összeg itt van nálunk. Azt kérném, hozzunk egy határozatot arról, hogy az Abai Önkormányzatot megbízzuk ennek a projektnek a lebonyolításával.

 

Dr. Ulcz Gyula képviselő: A pénzt mikor adnánk át nekik? Ők is kötik az ebet a karóhoz.

 

Béndek József polgármester: Majd meggondoljuk, hogy mikor adjuk át a pénzt. A papír szerint a miénk, mert tévedés folytán lemaradt egy adat a támogatási szerződésről, mégpedig az, hogy a Mesevár Óvoda Hétszínvirág Tagóvodájáról van szó. Ezért a támogatás jelenleg a támogatási szerződés szerint a mi óvodánk felújítására szól Nyilvánvaló, hogy ez tévedés, de én ezzel addig nem foglalkozom, amíg az iskola ügyét nem rendezzük le.

 

Dr. Ulcz Gyula képviselő: Belekeveredhetünk a saját ellentmondásunkba.

 

Béndek József polgármester: A Kossa Lajos válaszolt a levelünkre, és felszólít bennünket, hogy kezdjük el ennek a projektnek a lebonyolítását. Megtehetjük, hogy nem foglalkozunk vele. Június 30. a befejezési határidő.

 

Dr. Ulcz Gyula képviselő: Egy hónapot várjunk, annyira ne szúrjunk ki velük.

 

Béndek József polgármester: Akkor most az abai óvoda ügyét nem tárgyaljuk, mert várunk egy hónapot. Kérem a Képviselőtestületet, hogy a napirendet hagyja jóvá, fogadja el. Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következők szerint elfogadta a nyílt ülés napirendjét:

 

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30. napján 8:00 órakor tartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülésének napirendjéről

Soponya Nagyközség Önkormányzata a rendkívüli nyílt testületi ülés napirendjét az alábbiakban határozza meg:

 

RENDKÍVÜLI NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉS

NAPIRENDJE:

1.) A közoktatási intézményekben alkalmazott étkezési térítési díjakról szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: Béndek József polgármester

Előadó: Béndek József polgármester

3

2.) Szennyvízcsatornázással kapcsolatos nyilatkozattétel, illetve jogi képviselet ügye

Előterjesztő: Béndek József polgármester

Előadó: Béndek József polgármester

3.) Pályázati lehetőség az önkormányzat feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről- Soponya Iskola- tornaterem felújítása, lelátó kialakítása

Előterjesztő: Béndek József polgármester

Előadó: Béndek József polgármester

4.) Soponya Nagyközség Önkormányzat Sportkoncepciója

Előterjesztő: Béndek József polgármester

Előadó: Béndek József polgármester

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.) A közoktatási intézményekben alkalmazott étkezési térítési díjakról szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: Béndek József polgármester

Előadó: Béndek József polgármester

A 744-2/2011. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.

 

Béndek József polgármester: Az iskolai étkezési díj megállapításánál figyelmetlenségből a rezsi költség benne maradt a térítési díj összegében. Jogszabály szerint csak a bölcsődéknél lehet figyelembe venni az 50 % rezsi költséget a térítési díj megállapításánál. Vissza kell vonnunk a korábban hozott határozatot illetve módosítani kell a rendeletet.

 

Molnárné Tarman Renáta jegyző: Az új nyersanyagnorma az alábbi: tízórai + uzsonna 185.-Ft, ebéd 330.-Ft, napközi 515.-Ft, menza 330.-Ft. A rezsit nem szabad beleszámolni a térítési díjba.

 

Béndek József polgármester: Ez a változás a bevételi oldalt nem érinti. Javaslom, hogy vonjuk vissza az előző határozatot. Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

27/2011. (III. 30.) számú képviselőtestületi határozat

19/2011. (III. 10.) számú képviselőtestületi határozat visszavonásáról

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta 19/2011. (III. 10.) számú képviselő-testületi határozat visszavonásának ügyét, és az alábbi határozatot hozta:

Soponya Nagyközség Önkormányzata visszavonja a

19/2011. (III. 10.) számú képviselő-testületi határozatát.

Felhatalmazza Béndek József polgármestert és

Molnárné Tarman Renáta jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Béndek József polgármester

 

Béndek József polgármester:

Javaslom, fogadjuk el a helyesen megállapított nyersanyagnormákat.

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

28/2011. (III. 30.) számú Képviselőtestületi határozat

A soponyai közoktatási intézményekben alkalmazott nyersanyagnorma megállapításáról

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a soponyai közoktatási intézményekben alkalmazandó nyersanyag norma ügyét, és az alábbi határozatot hozta: Soponya Nagyközség Önkormányzata a 2011. évben alkalmazandó nyersanyagnormákat az alábbiak szerint fogadja el:

 

Nyersanyag norma megállapítás Mesevár Óvoda vonatkozásában:

 

 

 

 

Nettó nyersanyag norma

Rezsi költség

Nettó vételár (rezsivel növelt)

Nettótérítési díj

Bruttó eladási ár (fizetendő térítési díj)

Gyermekétkezők

292.8

0,-

292.8

292.8

366,-

Óvodai alkalmazottak

292.8

0,-

292.8

292.8

366,-

Szociális étkezők

372,-

0,-

372,-

372,-

465,-

Vendégétkezők

372,-

223.2

595.2

595.2

744,-

 

Nyersanyag norma megállapítás Aba Sámuel Általános iskola Gróf Zichy János Általános és Művészeti Tagiskola vonatkozásában:

 

 

 

 

Nettó nyersanyag norma

Rezsi költség

Nettó vételár (rezsivel növelt)

Nettótérítési díj

Bruttó eladási ár (fizetendő térítési díj)

Tízórai + uzsonna

148.02

0,-

148.02

148.02

185,-

Ebéd

264.60

0,-

264.60

264.60

330,-

Napközi összesen (3X étkezés)

412.62

0,-

412.62

412.62

515

Iskolai ebéd (menza)

264.60

0,-

264.60

264.60

330,-

 

Felhatalmazza Béndek József polgármestert és

Molnárné Tarman Renáta jegyzőt a szükséges

intézkedések megtételére.

Határidő: 2011. március 31.

Felelős: Béndek József polgármester

 

Béndek József polgármester: Javaslom, hogy az étkezési térítési díjakról alkotott előző rendeletet helyezzük hatályon kívül és fogadjuk el az új rendeletet. Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

 

7/2011. (III. 31.) számú önkormányzati rendelet

A közoktatási intézményekben alkalmazott étkezési térítési díjakról

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a közoktatási intézményekben alkalmazott étkezési térítési díjakról szóló rendelettervezetet megtárgyalta és az alábbiak szerint fogadja el:

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete

a jegyzőkönyv 2. számú mellékletében lévő tartalommal – a rendelet terjedelmére tekintettel -megalkotja a közoktatási intézményekben alkalmazott étkezési térítési díjakról szóló rendelet.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a

Jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Béndek József polgármester

Molnárné Tarman Renáta jegyző

Határidő: 2011. március 31.

 

2.) Szennyvízcsatornázással kapcsolatos nyilatkozattétel, illetve jogi

képviselet ügye

Előterjesztő: Béndek József polgármester

Előadó: Béndek József polgármester

A 744-4/2011. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.

 

Béndek József polgármester: A gesztor küldött egy elszámolási kimutatást a csatornázással kapcsolatban. Az a véleményem, hogy ne fogadjuk el, mert nem hiteles, nem írta alá senki. A benne lévő részletek nem elfogadhatóak. A gesztor várja a kimutatás elfogadását és hitelek újraosztását, amire nincs lehetőség, mert az Erste Bank nem járul hozzá. A gesztor azt állítja, hogy a hitelek lehívása egyenlőtlen volt. Az elmúlt egy évben leginkább Káloz volt a tartozó a 200 millió megmaradt hitelével. Ez érdekes módon megváltozott és Sárkeresztúr kb. 500 millióval tartozik. Két hete körül jött a legutolsó változat, mely szerint Káloz nem tartozik gyakorlatilag semmivel, Sárkeresztúr 200 millióval, viszont Soponya tartozása 100 millió Ft fölé emelkedett a gesztor szerint. Lehetőségünk van a gesztor ügyvédjét megbízni, de van lehetőségünk saját magunknak ügyvédet választani a május 4-i Swietelsky által indított bírósági perre. Nekem az a véleményem, hogy önálló ügyvédünk legyen. Van egy személy, akit a múltkor említettem. Annyit pontosítanék, hogy nem budapesti hanem debreceni ügyvédi irodáról van szó. Neki ez a szakiránya, jóval erősebbnek tartom a gesztor ügyvédjénél. Egy ügyvéd képviselné a soponyai és a kálozi önkormányzatot, de természetesen, ha eltérnek az ügyeink, azt eltérően képviseli. Erről van szó. Valószínű, hogy Sárkeresztúr is csatlakozik az ügyvédi megbízáshoz. Ezt azért tartanánk jónak, mert a tárgyalás után elkezdődik az egymás közötti elszámolás is, mert nem lehet különválasztani a két dolgot.

 

Dr. Ulcz Gyula képviselő: A lehívásokat ki csinálta?

 

Béndek József polgármester: A gesztor hívta le a hiteleket számlák alapján.

 

Simon Zoltán képviselő: A teljesítés igazolásból és a számlákból nem derül ki, hogy az összeg milyen arányban oszlik meg a települések között.

 

Béndek József polgármester: Az utolsó három-négy számla ilyen, nem lett megosztva a települések között, de az előző számlákon megtörtént a felosztás. A jelenlegi kimutatás ellentmondásokat tartalmaz. Itt arról van szó, hogy Abának nincs pénze és ezért kéri most a pénzt a három önkormányzattól. Nagyságrendileg 300 millió Ft-ról van szó.

 

Simon Zoltán képviselő:

Káloz követeléséről miért mondott le a gesztor?

 

Béndek József polgármester: Ezt nem lehet tudni. Teljes zűrzavar van a pénzügyi elszámolásban. Most próbáljuk kibogozni. Vissza kell menni az eljárás elejére, 2006-hoz. Mindent meg kell vizsgálni. A címzett támogatás körül is probléma van, mert lehívták a támogatást és egy része nincs kifizetve a mai napig. A gesztor lehívta a támogatásokat és nem fizette ki a számlákat. A lehívási időpontok és a számla kifizetések között időbeli eltérések lehetnek.

 

Dr. Ulcz Gyula képviselő: Az ügyvéddel azt is tisztázni kell, hogy mennyi kamat képződött e miatt Abának és azt szét kell osztani a négy település között.

 

Béndek József polgármester: A szennyvízhálózat költségeinek arányában kellett volna leosztani a címzett támogatást. A kivitelezői szerződés nem így készült. A mi költségünket és Sárkeresztúrét megemelte. A költségek módosultak, és 150 millió Ft-ot keresünk.

 

Simon Zoltán képviselő: Az utolsó négy számla mekkora összeg?

 

Béndek József polgármester: 700 millió Ft felett van. A Swietelsky követelése jelenleg 800 millió Ft felett van a kamatokkal

együtt.

 

Simon Zoltán képviselő: Elég nagy baj az, hogy nincs megosztás a teljesítés igazolás alapján.

 

Béndek József polgármester: Elég nagy baj valóban. A 700 millióból kb. 100 millió Ft fog ránk esni, várhatóan.

 

Simon Zoltán képviselő: Nagy Katalin igazolta le az utolsó négy számla teljesítését?

 

Béndek József polgármester: Sajnos az igazolások rajta vannak a számlákon, a melléklete nincs meg. Erre a Swietelsky ígéretet tett, hogy szét fogja osztani a települések között.

 

Simon Zoltán képviselő: Én ebben nem hiszek.

 

Dr. Ulcz Gyula képviselő: Partnerként kell fellépni a Swietelsky-vel szemben amennyire lehet, mert nem Soponyával érzi magát szemben, hanem Abával.

 

Simon Zoltán képviselő: Mennyi pénz van a számlákon?

 

Béndek József polgármester: A felvett 498 millió Ft-ból 116 milliót nem használtunk fel. Az LTP szerződésekből kb. 172 millió Ft van bankszámlán, kb. 29 millió Ft körüli összeg van a harmadik számlánkon. A hiteltörlesztésre a 116 és 140 millió Ft fordítható. A társulatnak van egy kb. 25 millió Ft-os számlája, ami fölött mi rendelkezünk. Összesen durván 300 millió Ft van. A hitelünk viszont nem ennyi. Az LTP szerződésekbe vissza kell forgatni, mert az fogja kitermelni a 300 és a 750 között rés nagy részét. A törlesztési futamidőt kell meghosszabbítani.

 

Dr. Ulcz Gyula képviselő: Ez is nagy dolog, hogy idáig eljutottunk. Ezekről én most hallottam először.

 

Simon Zoltán képviselő: Elhangzott már korábban is.

 

Dr. Ulcz Gyula képviselő: A 25 millióról tudtam, de a többiről nem tudtam semmit.

 

Béndek József polgármester: Mindig van egy hó végi állapot. A 116 és a 172 millió fix összeg. Kamatoznak a pénzek, mindig változnak. A 30 milliós számla is változik, mert onnan emelik le e kezelési költséget és a kamatot. A társulati számla is változik az érdekeltségi befizetések miatt.

 

Dr. Ulcz Gyula képviselő: Az érdekeltségi hozzájárulás fizetés hogyan áll?

 

Béndek József polgármester: Kb. 11 millió Ft hátralék van. 20 ember nem fizetett egyáltalán, a többi fizet kisebb nagyobb mértékben. Sok olyan tulajdonos van, akinek minimális tartozása van.

 

Simon Zoltán képviselő: A Swietelsky-vel és a felelősökkel szemben nagy probléma, hogy az utolsó négy számla mögött a teljesítésigazolás nem mutatja a valós megosztást a települések között az elvégzett munkára vonatkozóan. Ez egy nagyon nagy gond. A Swietelsky-nek ezt meg kellett volna tennie, és mi úgy fogadhattuk volna be ezeket a számlákat. Nem látom azt, hogy valaki nekünk ezt szívességből helyre teszi. Nagyon koncentrálni kell, hogy az érdekeinket védjük.

 

Béndek József polgármester: Amikor a kálozi polgármesterrel tárgyaltunk a Swietelsky-vel, ígéretet tett arra, hogy külön leül velünk, és áttekintjük részletesen a csatornázás helyzetét. Kálozon ezt már megtették. Tartja az ígéretét, és most jövünk mi.

 

Simon Zoltán képviselő: A 800 millió Ft-ot akarja a Swietelsky. Ahhoz hogy ezt megkapja, Soponyának is több százmillióval kellene beszállni.

 

Béndek József polgármester: Azt is tudni kell, hogy a kivitelezésnek vannak hiányosságai, pld. az utak, ami kb. 200 millió Ft.

 

Simon Zoltán képviselő: Mit gondoltok erről?

 

Béndek József polgármester: Ha ez polgári peres úton marad, 3 év múlva várható döntés, akkor derül majd ki, hogy ki fizet.

 

Dr. Ulcz Gyula képviselő: Az a problémám, hogy az utakat munkaterületként használja a mai napig is a Swietelsky. Ez senkit nem érdekel. Mindenkit az érdekel, hogy az utakat rendbe kell tenni. Ha még 3 évig ilyen utakon járnak az emberek, akkor nekünk ez mindenképpen nagy probléma. Nem kellene- e legalább addig az összegig kifizetni a Swietelsky-t, hogy az utakat megcsinálja?

 

Béndek József polgármester: Fele-fele nagyságrendileg az útjavítás a Közútkezelővel. Biztos vagyok benne, hogy nem hagyja 3 évig ezt az állapotot. Az önkormányzati utaknál a kivitelező tett olyan ajánlatot, mely szerint a követelés felét fizesse ki a gesztor, és elengedi a másik felét. Attól függ, mennyire mérgesedik el a bíróságon a helyzet. A bírósági tárgyaláson fog kiderülni. Abán adósságrendezésre kerül sor. Ő a végsőkig ki fog tartani, hogy ne fizessen, mert nincs pénze. Egyetemleges felelősségnél ennek az a következménye, hogy mi fogunk fizetni.

 

Simon Zoltán képviselő: Ha a Swietelsky nyer, a gesztor el kezd perelni bennünket. Mindig arról volt szó, hogy egyetemleges a felelősség, de a pénzünkhöz nem nyúlhat hozzá a kivitelező, csak Abához, mert ő a gesztor. Abának kell fizetni, és utána kell nekünk fizetni.

 

Béndek József polgármester: Egyetemleges a felelősség. A négy településen fogják behajtani a tartozást. Elsősorban a gesztornak kell fizetni, de ha fizetésképtelen, akkor a többi település fizet.

 

Simon Zoltán képviselő: Mindig az volt a válasz, hogy Aba, mint gesztor a felelős. A gesztor pénzt akar, utakat nem akar csinálni nekünk, tehát további munka nélkül akar pénzt, nem pedig ellenszolgáltatásként.

 

Béndek József polgármester: A gesztor a helyettünk kifizetett számlákat követeli, ezen kimutatás alapján. Nem lesz egyszerű dolog. Ha Btk hatálya alá tartozik az ügy, akkor felgyorsul a dolog a címzett támogatás miatt. Lehívtak minden címzett támogatást és nem fizették ki a számlát. Az ügyvédeknek kötelességük megtenni a feljelentést, ha odajutunk. A Swietelsky sok mindenről tud, amiről szerintem mi sem tudunk. Most a Swietelsky arra vár, hogy gesztor mivel áll elő.

 

Dr. Ulcz Gyula képviselő: Nekik a címzett támogatás ütőkártya.

 

Béndek József polgármester: Most nagyon jól el kellene találni a jogi képviseletet, mert utólag már nem tudunk mit tenni.

 

Dr. Ulcz Gyula képviselő: Az abai ügyvéd egyértelmű, hogy nekünk nem kell.

 

Béndek József polgármester: Az ügyvédi megbízás tervezet összefoglalja a megbízás lényegét. A térítés két vagy lehet három felé osztódik. 14.000 Ft +Áfa az ügyvédi óradíj. Nem tudjuk, hogy meddig húzódik el az ügy, de biztosan nem egy alkalom lesz. A védekezést az ügyvéd úr már összeállította. Ha mi nem csatlakozunk, akkor a Kálozt fogja képviselni. A védekezés alapja ugyanaz.

 

Dr. Ulcz Gyula képviselő: Az a lényeg, hogy ez jobb megoldás, de még az elején tisztázni kell, hogy mi rosszabb helyzetben vagyunk, mint Káloz, mert ott gyakorlatilag befejeződött a beruházás. Nálunk az utak helyreállítása nem történt meg. A többi minőségi kifogásba ne is menjünk bele.

 

Béndek József polgármester: A műszaki tartalmat illetően kéri a Swietelsky tartozását.

 

Simon Zoltán képviselő:

Az én véleményem az, hogy vezetés technikailag nagyon veszélyesnek tartom a közös ügyvédet. Az egészséges az volna, ha minden településnek külön ügyvédje lenne, és arra kérnénk őket, hogy kooperáljanak egymással. Senkinek nem akarunk ártani. A pénzeket kell elosztani.

 

Béndek József polgármester: A Swietelsky-vel szemben együtt kell dolgozni az ügyvédeknek.

 

Simon Zoltán képviselő: Igen, de a mi ügyvédünk, a mi védnökünk és teljesen velünk kell, hogy foglalkozzon.

 

Béndek József polgármester: Semmi jele nem látszik, hogy a három önkormányzatnak egymással szemben problémája lenne.

 

Simon Zoltán képviselő: Lehet, hogy még nem látszik. Egyszerűen, össze kell adni a számokat.

 

Béndek József polgármester: Olyat nem követelhet, ami a mi költségeinken felül van.

 

Dr. Ulcz Gyula képviselő: Az utolsó négy számlán múlik, hogy mi tartozik Soponyára, mert akkor végig lehet vezetni. A saját részünket meg kell fizetni, de más részét ne mi fizessük.

 

Béndek József polgármester: Együttes fellépés kell a Swietelsky-vel szemben a bírósági tárgyaláson.

 

Dr. Ulcz Gyula képviselő: Amíg a Swietelsky-vel pereskedünk, addig legyen közös ügyvéd, mert egy hajóban evezünk. Ha majd Abával szemben kell fellépni, akkor kell a külön ügyvéd.

 

Simon Zoltán képviselő: Logikus, de már most lehetnek olyan döntések, amiket nem tudunk visszafordítani. Kulcskérdés a Swietelsky nyilatkozata az utolsó négy számla megosztását illetően. Ott gyakorlatilag Soponyáról is nyilatkozik.

 

Dr. Ulcz Gyula képviselő: Ezt a bíróság előtt le kell rendezni. Akkor még mindig van jogunk nyilatkozni. Tudnunk kell, hogy mi készült el itt Soponyán.

 

Béndek József polgármester: Kálozon 3 nap alatt átnézték az egészet.

 

Simon Zoltán képviselő: Kálozzal és Sárkeresztúrral végeztek, a többi maradt Soponyára és Abára. Ki lehet számolni.

 

Béndek József polgármester: Fontos a megosztás Soponya és Aba között. Abán folytak legtovább a kivitelezési munkák, a számlák nagyobb részének Abán kell megjelenni. A Theisz Imre, mint műszaki ellenőr már ott volt az utolsó számláknál 2008. végén. Két héten belül meg tudjuk nézni.

 

Simon Zoltán képviselő: Ha később vonunk be külön ügyvédet, akkor több körben le lesz maradva.

 

Béndek József polgármester: Nem lehet külön választani a pereskedést, mert az irányok ugyanazok. A védekezés legfontosabb alapja, hogy a kivitelező nem teljesített, és miért keletkezett forráshiány? Az alap megállapodás úgy szól, hogy 1,5 milliárd Ft-tal a Swietelsky hozzájárul a beruházáshoz, és ezt nem teljesítette. Úgy állt össze a csatornázás forrás oldala, hogy állami támogatás, önerő és hitelfelvétel. Az 500 millió hitelt felvettük. A LTP-hez az alapítvány adja a pénzt, itt vállalta a Swietelsky a befizetést az alapítvány felé, aki majd visszatámogatja a beruházásba. Ebből 350 millió Ft-ot teljesített, de rájöttek, hogy adót kell fizetni a befizetett pénz után, ezért abbahagyták a fizetést és megállt az alapítványi támogatás.

 

Dr. Ulcz Gyula képviselő: Innentől kezdve a Swietelsky felelőssége is felvethető.

 

Simon Zoltán képviselő: Azt gondolom, hogy ennél az asztalnál biztosan nem tudjuk eldönteni a végét.

 

Dr. Ulcz Gyula képviselő: Kétszer voltam közös testületi ülésen. Feltettem azt a kérdést, hogy mi a mögöttes tartalma annak, hogy az alapítvány felajánlott 1,5 milliárd Ft-ot? Szünetet rendelt el a Kossa Lajos, és azt mondta hogy meg van annak a mögöttes tartalma. Nem szavaztam meg, mert mindig az volt a legnagyobb bökkenőm, hogy honnan jön a 1,5 milliárd Ft?

 

Béndek József polgármester: Nem mondták korábban el az alapítványos konstrukciót.

 

Simon Zoltán képviselő: A Mező ügyvédi irodával van egy megállapodásunk.

 

Béndek József polgármester: Nincs megállapodás, csak eseti megbízás volt.

 

Simon Zoltán képviselő: Tiszteletben tartom a többség döntését, de én technikailag félek a közös ügyvédtől.

 

Béndek József polgármester: Május 4-én meg lesz az első tárgyalás, utána még dönthetünk másképp. A két ügyvédnek akkor is együtt kell dolgozni.

 

Dr. Ulcz Gyula képviselő: A Mező Bélát régóta ismerem, tisztelem, csak az meglepett, amikor tavaly nagyon hamar egyet értett az abai ügyvéddel.

 

Simon Zoltán képviselő: Nézhetünk mást. Bizalom kell természetesen.

 

Béndek József polgármester: Egy találkozásom volt a Mező Bélával és ott a gesztor ügyvédjével nagy egyetértésben voltak. Bennem ez hagyott nyomot.

 

 
Képek

 

 
Google keresés
 
Testvértelepülés

 
Önkormányzat
 
Soponya hivatalos oldala
 
Turizmus, szabadidő
 
Hirdetés.

Növény és kert rajongóknak

Lendvaikert Blog

 

 
Hasznos információk
 
Facebook

 

 
 

 

 
Számláló
Indulás: 2008-01-01
 
Nagyvilág hírei percről - percre
 
Hirdetés

  

 

Az asztrológiai elõrejelzések olyan tendenciákat mutatnak,melyek,nehéz döntéseknél nélkülözhetetlenek. Rendeld meg most!    *****    Az Éjszaka Misztériuma várja régi és új látogatóit újult erõvel, és heti több bejegyzéssel! | Nox Arcana    *****    Simonyi ingatlan Debrecen, Balaton 2019 Sok-sok új eladó ingatlannal bõvült kínálatunk válassza ki az önnek megfelelõt.    *****    Nagyon részletes születési horoszkóp, 3 éves ajándék elõrejelzéssel, ingyenes konzultációval, csak nálam. Kattints ide!!    *****    Ha te is szereted a Zöld Íjász elbûvölõ szerelmespárját az Olicityt akkor itt a helyed! Mindent róluk és a sorozatról!    *****    A születési horoszkóp az ÚJ ÉV legszebb meglepetése! Ajándékba küldök 3 év elõrejelzést, jó tudni milyen lesz a jövõ!!!!    *****    Zenei blog. Kritikák, listák, ajánlók és még több! -> Popusz    *****    családi pótlék utalása 2019 - dátumok, kifizetések, idõpontok az utalásról itt:    *****    MOVIE-NIGHT -> ÚJ FILMES OLDAL NYÍLT <- MOVIE-NIGHT    *****    Szerepjáték &#8211; Csatlakozz közénk, és részese Te is a kalandoknak - FRPG    *****    Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs. - Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs.    *****    A Roxfort Boszorkány- és Varázslóképzõ Szakiskola megnyitja kapuit!    *****    "Ó, én bizony korántsem merném állítani, hogy ismerem a Roxfort összes titkát." /Dumbledore/    *****    THE EVIL WITHIN| Harry Potter szerepjáték    *****    BOOKISLAND - könyvajánlók, ahol a könyvek életre kelnek - BOOKISLAND    *****    SoulSisters/ Nézz be az oldalunkra, ha érdekes cikkre, vagy épp kritikára vágysz. Hangolódj velünk az ünnepekre!    *****    Szereted az ünnepi idõszakot? Már hetekkel elõtte készülsz? Vagy legszívesebben elkerülnéd? Mondd el!    *****    RIZLINGDAYS BLOG ! MAKEUP, STUDY TIPS AND ALLDAYS FOR YOU ABOUT ME    *****    THE EVIL WITHIN| Harry Potter szerepjáték    *****    REAVER GROVE | urban fantasy frpg