*** Keresse a Soponya Gportalt a facebook-on is! *** 2018-ban is válassza a soponya gportált*** Közélet*** Kultúra****Helyi események*** Hírek*** Vélemények*** Mellébeszélés nélkül***Önnek is van véleménye, regisztráljon és írja meg itt az oldalon.***

 
 
Településről
 
Civil szervezetek, Szakkörök, Clubok.
 
WWW.SOPONYA.GPORTAL.HU
 
Helyi hírek, események
 
Élhetőbb környezetért
 
Múlt Századunk
 
Társalgó
 
Menü
 
Online szavazás
Lezárt szavazások
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Postafiók
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
 
Szomszéd települések honlapjai
 
Partner oldalak
 
Jegyzőkönyvek
Jegyzőkönyvek : 2011. március 10. képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve.

2011. március 10. képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve.

  2011.03.19. 21:46

Jegyzőkönyv I. rész


 

Iktatószám: 483-14 /2011.
 
JEGYZŐKÖNYV
 
Készült:                     Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 10. napján 17:00 órakor, a Művelődési Ház kistanácstermében (8123 Soponya, Petőfi S. u. 158.) tartott nyílt képviselő-testületi ülésén
 
Jelen vannak:
Béndek József                                   polgármester
Hollósi Lászlóné                    képviselő
Nagy Zsolt                            képviselő
Simon Zoltán                                    képviselő
Theisz Imre                           képviselő
Dr. Ulcz Gyula                                  képviselő
Varga Zoltán                                     képviselő
 
Meghívottak:                                   
Molnárné Tarman Renáta      jegyző
Miklós Imréné                        jegyzőkönyvvezető
 
Béndek József polgármester:
Nagy tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait és lakosság részéről megjelenteket Megállapítom, hogy a megválasztott 7 fős Képviselő-testületből 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes. Két képviselő jelezte, hogy később fog érkezni. Elsőként a jegyzőkönyv hitelesítők személyéről szükséges dönteni. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolom Theisz Imre és Dr. Ulcz Gyula képviselőket.
 
A Képviselő-testület Theisz Imre képviselő jegyzőkönyv hitelesítővé történő megválasztására tett javaslatot 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta.
 
A Képviselő-testület Dr. Ulcz Gyula képviselő jegyzőkönyv hitelesítővé történő megválasztására tett javaslatot 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta.
 
Béndek József polgármester:
Javaslom, hogy első napirendi pontként a Fejérvíz Zrt képviseletében meghívott vendégek miatt, a víz és csatornadíjak megállapításáról szóló rendeletet tárgyaljuk. Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze.
 
A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslattal külön határozathozatal nélkül egyetértettek.
 
Béndek József polgármester:
Ismertetem a napirendi pontokat:
 
NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉS NAPIRENDJE:
1.)        Soponya Nagyközség képviselő-testületének az ivóvíz és csatornaszolgáltatás közületi és lakossági díjának megállapításáról szóló 2/1994. (II. 24.) számú önkormányzati rendelet módosításáról rendelet megalkotása.
2.)        Soponya Nagyközség Önkormányzat és intézményeinek 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása.
3.)        A szociális és gyermekjóléti ellátásokról, a szociális és gyermekjóléti igazgatás helyi szabályozásáról szóló 2/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítása.
4.)        A közoktatási intézményekben alkalmazott étkezési térítési díjakról szóló rendelet megalkotása.      
5.)        Közoktatási intézményi társulás ügye.
6.)        Bírósági ülnökök jelölése.
7.)        Alpolgármester választás.
 
A képviselő-testületnek a napirenddel kapcsolatban egyéb javaslata, módosító indítványa nem volt.
 
Béndek József polgármester:
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a napirendet hagyja jóvá, fogadja el.
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következők szerint elfogadta a nyílt ülés napirendjét:
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének 2011. március 10. napján 17:00 órakor tartott nyílt képviselő-testületi ülésének napirendjéről
 
Soponya Nagyközség Önkormányzata a nyílt testületi ülés napirendjét az alábbiakban határozza meg:
 
NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉS NAPIRENDJE:
1.) Soponya Nagyközség képviselő-testületének az ivóvíz és csatornaszolgáltatás közületi és lakossági díjának megállapításáról szóló 2/1994. (II. 24.) számú önkormányzati rendelet módosításáról rendelet megalkotása
Előterjesztő: Béndek József polgármester
Előadó:                      Béndek József polgármester
 
2.)       Soponya Nagyközség Önkormányzat és intézményeinek 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Béndek József polgármester
Előadó:                      Béndek József polgármester
 
3.)       A szociális és gyermekjóléti ellátásokról, a szociális és gyermekjóléti igazgatás helyi szabályozásáról szóló 2/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Molnárné Tarman Renáta jegyző
Előadó:                      Molnárné Tarman Renáta jegyző
 
4.)       A közoktatási intézményekben alkalmazott étkezési térítési díjakról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Béndek József polgármester
Előadó:                      Béndek József polgármester    
 
5.)     Közoktatási intézményi társulás ügye
Előterjesztő: Béndek József polgármester
Előadó:                      Béndek József polgármester
 
6.)     Bírósági ülnökök jelölése
Előterjesztő: Béndek József polgármester
Előadó:                      Béndek József polgármester
 
7.)     Alpolgármester választás
Előterjesztő: Béndek József polgármester
Előadó:                      Béndek József polgármester
 
 
NAPIREND TÁRGYALÁSA:
 
1.)      Soponya Nagyközség képviselő-testületének az ivóvíz és csatornaszolgáltatás közületi és lakossági díjának megállapításáról szóló 2/1994. (II. 24.) számú önkormányzati rendelet módosításáról rendelet megalkotása
 
Előterjesztő: Béndek József polgármester
Előadó:           Béndek József polgármester
 
 
A 483-5/2011. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.
 
Béndek József polgármester:
A 2011. évre vonatkozó díj javaslatot ismertettük az előző ülésen. A testület akkor nem fogadta el, mert a víznél a bérleti díj arányosan emelkedett a vízdíjjal, a szennyvíznél viszont megmaradt a tavalyi 60 Ft/m3 bérleti díj. Az emelés kb. 3,8 %, a víznél 4,5 %-os. Beszéltem Staudt István úrral ezzel kapcsolatban. Arról tájékoztatott bennünket, hogy idén nem akarták emelni a díjakat, mert volt egy előzetes megállapodás, illetve nem lehet eltérni a másik három önkormányzatnak megküldött díjtól, mert az a jó, ha egyforma. Ezért Ő azt javasolta, hagyjuk meg 60.-Ft-ban a bérleti díjat. Ez a bevételekben a tervszámok alapján 56.000.-Ft-ot jelent.
 
Staudt István Fejérvíz Zrt. képviseletében:
Tisztelettel köszöntjük Önöket, jómagam és Szabó Attila a Sárbogárdi Üzemmérnökség vezetője nevében. Egységes bérleti díjat azért javasoljuk, mert most még a tulajdonviszonyok nem rendeződtek. Egy megállapodást kell kötni majd az önkormányzatokkal a bérleti díjfizetésről. Amíg nincs átadva hálózat, addig az abai önkormányzatnál szerepel az összes szennyvíz bérleti díj. Ezen túl kell jutni. A bérleti díjat az abai önkormányzatnak vagy a társulatnak kell kifizetni, ezért is célszerű az egységes bérleti díj megállapítása. A későbbiekben lehet majd különbség, ha önálló pozícióban lesz minden település. A bérleti díj emelést azért nem javasoltuk, mert volt egy megállapodás az önkormányzat között, mivel nem befejezett a szennyvízberuházás. Az elvet közösen kell majd megalkotni, hogy milyen mértékű legyen az emelés, amikor már ezekre a pénzekre komoly szükség lesz a rekonstrukciós munkálatok miatt.
 
Béndek József polgármester:
Elhangzott egy mondat. Annak a szerződésnek, amit az önkormányzatok kötöttek az üzemeltetővel, tulajdonképpen nincs  jogalapja.
 
Staudt István Fejérvíz Zrt. képviseletében:
A bérbeadás a próbaüzem idejére is szól. A próbaüzem idejére az önkormányzatok beruházói pozícióban vannak.
 
Béndek József polgármester:
Ez a bérleti díj majd a hiteltörlesztésben lesz felhasználva. Amennyiben nincs több kérdés, javaslom fogadjuk el a 2011.évi víz é s csatornadíjakra tett javaslatot.
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkották:
 
3/2011. (III. 11.) önkormányzati rendelet
 
az ivóvíz és csatornaszolgáltatás közületi és lakossági díjának megállapításáról szóló 2/1994. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az ivóvíz és csatornaszolgáltatás közületi és lakossági díjának megállapításáról szóló 2/1994. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet megtárgyalta és az alábbiak szerint fogadja el:
 
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 2. számú mellékletében lévő tartalommal megalkotja az ivóvíz és csatornaszolgáltatás közületi és lakossági díjának megállapításáról szóló 2/1994. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletet.
 
A rendelet – terjedelmére tekintettel – a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére.
 
Felelős:                      Béndek József polgármester
Molnárné Tarman Renáta jegyző
Határidő:            azonnal
 
Béndek József polgármester:
Van-e lehetőség március 1-től elfogadni az új díjakat?
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző:
Visszamenőlegesen nem lehet díjat megállapítani.
 
Staudt István Fejérvíz Zrt. képviseletében:
Az egy hónapi különbözetet érvényesíteni kívánjuk.
 
Béndek József polgármester:
A tavalyihoz képest 1 Ft eltérésről van szó a víznél, a szennyvíznél nincs eltérés.
 
Staudt István Fejérvíz Zrt. képviseletében:
A víznél a 10 Ft különbözet egy havi része, 60-70 ezer Ft, a szennyvíznél kevesebb. Megközelítőleg 100 ezer Ft alatti összegről van szó. Számlával kifizetjük a bérleti díjat, de ellenszámlaként ezt a különbözetet rendezzük.
 
Varga Zoltán képviselő:
Kérdezhetnék? Még mielőtt megszöknének az úriemberek. Tudom, hogy ez testületi ülés. Mivel a Tisztelt Lakosság megjelent, ezért szeretném, hogy a lakosságnak adjuk meg a lehetőséget.
 
Béndek József polgármester:
Menjünk végig a napirendi pontokon. Nem közmeghallgatás van Zoli.
 
Varga Zoltán képviselő:
Át lett variálva a napirend. Két képviselőtársam késik, lehet nekik is lett volna kérdésük.
 
Béndek József polgármester:
Pontosan azért, hogy nekik ne kelljen megvárni a két órát, a testületi ülés végét. Ezt meg kell értened Zoli.
 
Varga Zoltán képviselő:
Megértem, de akkor miért nem tudták betenni első pontnak?
 
Dr. Ulcz Gyula képviselő:
Ezt egyszer és mindenkorra tisztázzuk le. A lakosságnak akkor van lehetősége kérdezni, ha vége van az ülésnek.
 
Varga Zoltán képviselő:
Gyula ezt majd választáskor is vedd figyelembe.
 
Dr. Ulcz Gyula képviselő:
Jó, majd figyelembe veszem, de vagy van rend, vagy nincs rend!
 
Varga Zoltán képviselő:
Akkor én kérdezek. A nagy mennyiségű talajvizet ki fizet meg? Van négy település. Volt műszaki ellenőrünk és van is. Ki hibázott? Ki a felelős?
 
Staudt István Fejérvíz Zrt. képviseletében:
A mindenkori fogyasztó fizeti meg.
 
Varga Zoltán képviselő:
De nem a fogyasztó hibájából történtek a hibák.
 
Staudt István Fejérvíz Zrt. képviseletében:
Azzal nem tudunk mit kezdeni, hogy kinek a hibájából történt.
 
Béndek József polgármester:
Az építéssel kapcsolatos hibákért nem az üzemeltetőt kell kérdezni. Ők nem tehetnek róla.
 
Varga Zoltán képviselő:
Ha a négy település megállapodott, hogy a szennyvíznek a tartalmában, itt a kultúrházban, akkor miért nem lehetett volna összejönni a négy településnek, és közösen megbeszélte volna a díját a szennyvíznek?
 
Staudt István Fejérvíz Zrt. képviseletében:
Ez hatósági szinten minden önkormányzatnak a saját ügye. Vannak olyan önkormányzatok, ahol megszervezik a közös testületi ülést, de ezt mi nem tudjuk megszervezni. Ez nekünk nagyon jó, mert egyszerre le tudjuk tárgyalni. A későbbiekben ez elkerülhetetlen lesz.
 
Simon Zoltán képviselő 17:20 órakor érkezett, így a képviselő-testület létszáma 5 főről 6 főre emelkedett, mely a határozatképességet nem befolyásolta.
 
Béndek József polgármester:
A megkötött szerződés rögzíti, hogy a díjat évente kell megállapítani és nem rendelkezik arról, hogy milyen formában.
 
Staudt István Fejérvíz Zrt. képviseletében:
A közös gyűlésen is külön szavaznak a testületek.
 
Varga Zoltán képviselő:
Ha valaki beviszi Önökhöz a szippantott szennyvizet, kap-e valami juttatást mondjuk Soponya ilyen esetben?
 
Staudt István Fejérvíz Zrt. képviseletében:
Nem.
 
Varga Zoltán képviselő:
Önök használják a tisztítót, x mennyiségű szippantás bemegy Soponyáról. Ez Önöknek pluszmunka, költség, de mivel Soponya adta a szennyvizet, úgy érzem, valami járna a soponyai önkormányzatnak.
 
Staudt István Fejérvíz Zrt. képviseletében:
A rendszerre vonatkozó bevételnek számít. A különbség annyi, hogy ezen mennyiség után a bérleti díj nincs kifizetve. A bevételi rész, az itteni bevételnek számít.
 
Varga Zoltán képviselő:
A tisztító átadásánál kérdeztem Önöktől, hogy mivel nem történt meg a műszaki átadás, jogos-e hogy szednek szennyvízdíjat? Erre kérnék konkrét választ.
 
Staudt István Fejérvíz Zrt. képviseletében:
Vagy szedünk, vagy nem szedünk, ez attól függ, hogy a beruházó hogyan dönt. Ez vagylagos. Itt a döntés az volt, hogy a próbaüzem alatt is kell szedni a díjat, mert a próbaüzem nem a beruházási folyamatot terheli.
 
Béndek József polgármester:
Zoli van még kérdésed, mert kéne tovább lépnünk.
 
Varga Zoltán képviselő:
Azért vagyok én képviselő, hogy képviseljem a lakosságot.
 
Béndek József polgármester:
Zoli, akkor cseréljünk helyet, és te levezeted az ülést.
 
Varga Zoltán képviselő:
Nem, Ön vállalt egy pozíciót.
 
Béndek József polgármester:
Persze.
 
Varga Zoltán képviselő:
Ha siet…
 
Béndek József polgármester:
Nem sietek, csak még van 7 napirendi pontunk.
 
Varga Zoltán képviselő:
Én arról nem tehetek.
 
Béndek József polgármester:
Nem gondolod, hogy egész este téged fogunk hallgatni.
 
Varga Zoltán képviselő:
Kérem jegyzőkönyvbe, hogy a polgármester megvonta tőlem a szót.
 
Béndek József polgármester:
10 perc után.
 
Varga Zoltán képviselő:
10 perc után. Kérem, azt is, hogy a képviselő-testületi ülés anyaga meg lett változtatva.
 
Béndek József polgármester:
Igen megszavaztátok. Mit akarsz még Zoli tudni?
 
Dr. Ulcz Gyula képviselő:
Zoli nem akarunk egész este téged hallgatni. Lehet, másnak is van kérdése.
 
Varga Zoltán képviselő:
Kérdezzetek.
 
Dr. Ulcz Gyula képviselő:
Én nem kérdezek, mert én értem, hogy miről van szó. Ennyi.
 
Béndek József polgármester:
A jelenlévőknek van-e az urak felé kérdése. Ha nincs, akkor köszönjük szépen Staudt István úrnak, hogy eljöttek.
 
Staudt István és Szabó Attila 17:25 órakor elhagyta az üléstermet.
 
Béndek József polgármester:
Zoli, ha mi magunk nem tudunk fegyelmet tartani, akkor mit várunk el?
 
Varga Zoltán képviselő:
Akkor én rúgtam fel a fegyelmet?
 
Dr. Ulcz Gyula képviselő:
Eddig igen.
 
Varga Zoltán képviselő:
Látom, hogy mi megy itten. Az egész összejátszás.
 
Dr. Ulcz Gyula képviselő:
Még az a szerencse, hogy ezt látod.
 
 
 

<div style="margin

 
Képek

 

 
Google keresés
 
Testvértelepülés

 
Önkormányzat
 
Soponya hivatalos oldala
 
Turizmus, szabadidő
 
Hirdetés.

Növény és kert rajongóknak

Lendvaikert Blog

 

 
Hasznos információk
 
Facebook

 

 
 

 

 
Számláló
Indulás: 2008-01-01
 
Nagyvilág hírei percről - percre
 
Hirdetés

  

 

Az asztrológiai elõrejelzések olyan tendenciákat mutatnak,melyek,nehéz döntéseknél nélkülözhetetlenek. Rendeld meg most!    *****    Az Éjszaka Misztériuma várja régi és új látogatóit újult erõvel, és heti több bejegyzéssel! | Nox Arcana    *****    Simonyi ingatlan Debrecen, Balaton 2019 Sok-sok új eladó ingatlannal bõvült kínálatunk válassza ki az önnek megfelelõt.    *****    Nagyon részletes születési horoszkóp, 3 éves ajándék elõrejelzéssel, ingyenes konzultációval, csak nálam. Kattints ide!!    *****    Ha te is szereted a Zöld Íjász elbûvölõ szerelmespárját az Olicityt akkor itt a helyed! Mindent róluk és a sorozatról!    *****    A születési horoszkóp az ÚJ ÉV legszebb meglepetése! Ajándékba küldök 3 év elõrejelzést, jó tudni milyen lesz a jövõ!!!!    *****    Zenei blog. Kritikák, listák, ajánlók és még több! -> Popusz    *****    családi pótlék utalása 2019 - dátumok, kifizetések, idõpontok az utalásról itt:    *****    MOVIE-NIGHT -> ÚJ FILMES OLDAL NYÍLT <- MOVIE-NIGHT    *****    Szerepjáték &#8211; Csatlakozz közénk, és részese Te is a kalandoknak - FRPG    *****    Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs. - Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs.    *****    A Roxfort Boszorkány- és Varázslóképzõ Szakiskola megnyitja kapuit!    *****    "Ó, én bizony korántsem merném állítani, hogy ismerem a Roxfort összes titkát." /Dumbledore/    *****    THE EVIL WITHIN| Harry Potter szerepjáték    *****    BOOKISLAND - könyvajánlók, ahol a könyvek életre kelnek - BOOKISLAND    *****    SoulSisters/ Nézz be az oldalunkra, ha érdekes cikkre, vagy épp kritikára vágysz. Hangolódj velünk az ünnepekre!    *****    Szereted az ünnepi idõszakot? Már hetekkel elõtte készülsz? Vagy legszívesebben elkerülnéd? Mondd el!    *****    RIZLINGDAYS BLOG ! MAKEUP, STUDY TIPS AND ALLDAYS FOR YOU ABOUT ME    *****    THE EVIL WITHIN| Harry Potter szerepjáték    *****    REAVER GROVE | urban fantasy frpg