*** Keresse a Soponya Gportalt a facebook-on is! *** 2018-ban is válassza a soponya gportált*** Közélet*** Kultúra****Helyi események*** Hírek*** Vélemények*** Mellébeszélés nélkül***Önnek is van véleménye, regisztráljon és írja meg itt az oldalon.***

 
 
Településről
 
Civil szervezetek, Szakkörök, Clubok.
 
WWW.SOPONYA.GPORTAL.HU
 
Helyi hírek, események
 
Élhetőbb környezetért
 
Múlt Századunk
 
Társalgó
 
Menü
 
Online szavazás
Lezárt szavazások
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Postafiók
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
 
Szomszéd települések honlapjai
 
Partner oldalak
 
Jegyzőkönyvek
Jegyzőkönyvek : 2011. február 17. képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve.

2011. február 17. képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve.

  2011.03.05. 23:05

Jegyzőkönyv IV. rész


 8.)      Zárt testületi ülésen hozott döntések 

Előterjesztő: Béndek József polgármester
            Előadó:           Béndek József polgármester
            Előkészítő:     Molnárné Tarman Renáta jegyző
 
A 339-9/2011. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú mellékletét képezi.
 
Béndek József polgármester: Felolvasom a törvényességi felhívást és a határozati javaslatot.
A Fejér Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály törvényességi ellenőre szóbeli törvényességi észrevétellel élt a 170/2010. (XI. 3.) és 171/2010. (XI. 3.) számú képviselő-testületi határozatokkal kapcsolatban.
Az észrevétel alapján a két határozat tárgya nem zárt ülési napirend, azokat az Ötv. 12. § (4) bekezdése alapján nyílt ülésen kellett volna tárgyalni.
Erre tekintettel e két határozat nyilvános kihirdetése nyílt testületi ülésen is meg kell, hogy történjen:
„Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. november 3. napján tartott zárt testületi ülésén úgy döntött a 170/2010. (XI. 3.) számú képviselő-testületi határozatával, hogy az Aba Sámuel Általános Iskola Gróf Zichy János Általános és Művészeti Tagiskola épületének külső szigetelésére és tornatermi vizesblokk felújításával kapcsolatban kiírt új pályázati felhívással kapcsolatos döntésével és a vállalkozói szerződés aláírásával kapcsolatos jogkört átruházza Béndek József polgármesterre.”
„Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. november 3. napján tartott zárt testületi ülésén úgy döntött a 171/2010. (XI. 3.) számú képviselő-testületi határozatával, hogy a Soponyai Hegyközségi Egyesület megkeresésére a Soponya 1704/3 helyrajzi számú ingatlan tulajdonjogával kapcsolatban adásvételi szerződés tervezet előkészítésére és testület elé történő beterjesztésre hatalmazza fel Béndek József polgármestert.”
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a nyílt ülésen kihirdetett határozatokat szíveskedjék elfogadni.
 
Vara Zoltán képviselő: A szőlőheggyel kapcsolatban nem értettem tisztán.
 
Dr. Ulcz Gyula képviselő: A Soponyai Hegyközségi Egyesület használatában volt az a terület, ahol most elkezdődött egy közösségi ház építése. Pályázaton nyertünk rá 27 millió Ft-ot, idén októberig be kell fejezni az építkezést. Az engedélyezéshez rendezni kellett a tulajdonviszonyokat. Ezért kértük az önkormányzatot, hogy adja át az Egyesületnek. Így minden egyes dologban a polgármesterhez kell jönnünk. Azt gondoltuk, hogy a Kerti-tó tulajdonjogából is kaphattak a civil szervezetek, ennek sem lesz akadálya és mi is megkaphatjuk a tulajdonjogot.
 
Lendvai Barnabás Dózsa utcai lakos: Hány %-ban?
 
Dr. Ulcz Gyula képviselő: Teljes egészében, de ha ez probléma, akkor megvesszük. Erre szükségünk van az építkezéshez, de azt gondolom, ha más egyesület is kaphatott tulajdonjogot, akkor is kaphatunk.
 
Nagy Zsolt képviselő: Az lenne a legjobb, ha odaadnánk, mert ha a Hegyközség megszűnik, akkor visszaszáll az önkormányzatra.
 
Béndek József polgármester: Ez a határozat arról szól, hogy készítsük elő a szerződést.
 
Simon Zoltán képviselő: A beszélgetésből én azt hallom ki, hogy a Hegyközségi egyesület alapszabálya olyan, ha megszűnne, az általa birtokolt javak visszaszállnak az önkormányzatra.
 
Dr. Ulcz Gyula képviselő: Ha átadja az önkormányzat, akkor igen, ha eladja, akkor nem.
 
Varga Zoltán képviselő: Akkor szerintem adjuk át és visszaszállhat az önkormányzatra.
 
Béndek József polgármester: 27 millió Ft-ot nyertek pályázaton a közösségi ház építéséhez. Ez nem 15 évre épül. Az ügyvédet megkérdeztük, nem lehet 15 évre bérbe adni az épület alatt lévő területet.
 
Varga Zoltán képviselő: A Gyuláék beleölik a pénzt. Ha rendezvény lesz, az önkormányzat részt vehet ott? Lesz-e rá lehetőség?
 
Dr. Ulcz Gyula képviselő: Az Új Magyarország Vidékfejlesztési pályázata volt, amelyben mi is kötelezettséget vállaltunk, hogy más civil szervezetek is használhatják. A Hegyközségi Egyesület a gesztora a beruházásnak. Így lehetett beadni a pályázatot.
 
Nagy Zsolt képviselő: Akkor szavazzuk meg.
 
Theisz Imre képviselő: Ez már megvolt, a kihirdetést kell elfogadni.
 
Varga Zoltán képviselő: Azt kell megszavazni, hogy pénzért adjuk-e el?
 
Simon Zoltán képviselő: A Zoli nem érti talán teljesen mi a határozat tartalma.
 
Béndek József polgármester: Felolvasom az egyik határozatot.
Akkor kihirdetem a zárt ülésen hozott határozatokat, és kérem a képviselő-testületet, hogy fogadja el.
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
 
11/2011. (II. 17.) számú képviselő-testületi határozat
 
170/2010. (XI. 3.) számú képviselő-testületi határozat kihirdetése
 
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 170/2010. (XI. 3.) képviselő-testületi határozat kihirdetése ügyét és az alábbi határozatot hozza:
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete ismételten elfogadja és kihirdeti a 170/2010. (XI. 3.) számú képviselő-testületi határozatot az alábbiak szerint:
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. november 3. napján tartott zárt testületi ülésén úgy döntött a 170/2010. (XI. 3.) számú képviselő-testületi határozatával, hogy az Aba Sámuel Általános Iskola Gróf Zichy János Általános és Művészeti Tagiskola épületének külső szigetelésére és tornatermi vizesblokk felújításával kapcsolatban kiírt új pályázati felhívással kapcsolatos döntésével és a vállalkozói szerződés aláírásával kapcsolatos jogkört átruházza Béndek József polgármesterre.
 
Felhatalmazza Béndek József polgármestert és Molnárné Tarman Renáta jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
 
Felelős:                       Béndek József polgármester
Határidő:                    2011. március 15.
 
Béndek József polgármester: Javaslom, fogadjuk el a másik határozat kihirdetését is.
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
 
12/2011. (II. 17.) számú képviselő-testületi határozat
 
171/2010. (XI. 3.) számú képviselő-testületi határozat kihirdetése
 
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 171/2010. (XI. 3.) képviselő-testületi határozat kihirdetése ügyét és az alábbi határozatot hozza:
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete ismételten elfogadja és kihirdeti a 171/2010. (XI. 3.) számú képviselő-testületi határozatot az alábbiak szerint:
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. november 3. napján tartott zárt testületi ülésén úgy döntött a 171/2010. (XI. 3.) számú képviselő-testületi határozatával, hogy a Soponyai Hegyközségi Egyesület megkeresésére a Soponya 1704/3 helyrajzi számú ingatlan tulajdonjogával kapcsolatban adásvételi szerződés tervezet előkészítésére és testület elé történő beterjesztésre hatalmazza fel Béndek József polgármestert.
 
Felhatalmazza Béndek József polgármestert és Molnárné Tarman Renáta jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
 
Felelős:                       Béndek József polgármester
Határidő:                    2011. március 15.
 
 
Theisz Imre képviselő: Nincs igaza a Kormányhivatalnak, mert zárt ülést rendelhet el a képviselő-testület a vagyonával való rendezésekor. Ők is hibázhatnak.
 
9.)      Törvényességi felhívás jegyzőkönyvek késedelmes küldésével kapcsolatban
 
Előterjesztő: Béndek József polgármester
            Előadó:           Béndek József polgármester
            Előkészítő:     Molnárné Tarman Renáta jegyző
 
A 339-10/2011. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú mellékletét képezi.
 
Béndek József polgármester: A törvényességi felhívást kaptunk a jegyzőkönyvek késedelmes küldéséért. Felolvasom az előterjesztést.
A Fejér Megyei Kormányhivatala 02/146-1/2011. ügyszámú felhívásában törvényességi felhívással élt a képviselő-testület felé a képviselő-testületi jegyzőkönyvek késedelmes megküldésével kapcsolatban. A törvényességi felhívás az előterjesztés mellékletét képezi. A törvényességi felhívásban foglaltakkal egyet kell értenünk, tekintettel arra, hogy a jegyzőkönyvek valóban késedelmesen kerültek elküldésre, ennek oka a hivatalban felhalmozódott feladat, valamint a létszám hiány volt, illetőleg fordult elő hitelesítési késedelem is. A törvényességi felhívás nyomán áttekintettük a Polgármesteri Hivatalban a munkaköröket, és a jegyzőkönyvet készítő kolleganőt a testületi ülését követő nap(ok)ra kérésemnek megfelelően a jegyző mentesítette minden egyéb feladata alól, hogy kizárólag a jegyzőkönyv készítésével tudjon foglalkozni, és az legyen az elsődleges. Ezzel együtt a jegyző figyelmét is felhívtam arra, hogy különös tekintettel legyen a jegyzőkönyvek határidőben történő megküldésére. Ezen túl kérem, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésben közreműködő képviselő-testületi tagok is szíveskedjenek segíteni munkánkat.
Igazuk van, tényleg késtünk, egy biztos, hogy a testületi ülés utáni napon készüljön el a jegyzőkönyv, a hitelesítők olvassák el, javítsanak bele, és 15 napon belül kerüljön be a hivatalba.
 
Varga Zoltán képviselő: Ha mi hitelesítjük a jegyzőkönyvet, írjuk alá, hogy mikor hitelesítjük. Ne ránk hivatkozzanak. Szeretném látni a pecsétes anyagot, hogy mit tartalmaz.
 
Béndek József polgármester: Ott van a kiküldött anyagban.
 
Theisz Imre képviselő: Kettőt kellett volna lapozni.
 
Varga Zoltán képviselő: Dátumozni kell a hitelesítést, és nem lesz az, hogy xy nem hitelesítette időben.
 
Béndek József polgármester: Az a kérésem dolgozzatok együtt, ilyen miatt ne legyen probléma.
 
Varga Zoltán képviselő: Az a kérésem, hogy tegyük fel az internetre és a G-portálra is a jegyzőkönyveket, hogy minden lakó olvashassa.
 
Theisz Imre képviselő: Beszéltünk már róla, hogy választópolgárok vannak.
 
Varga Zoltán képviselő: Most így csúszott ki a számon, nem szándékosan mondtam.
 
Theis Imre képviselő: A Gyula elmondta, hogy miért nézzék Abán, hogy miben törjük a fejünket.
 
Varga Zoltán képviselő: Ha én megnézem az iváncsai oldalt, ott is fenn van a jegyzőkönyv, akkor én is megnézhetem.
 
Béndek József képviselő: Szóban, vagy írásban szólítsuk fel a jegyzőnőt?
 
Dr. Ulcz Gyula képviselő: Erről határozatot kell hozni, le van írva, hogy óvakodjék attól, hogy nem küldi el időben a jegyzőkönyvet.
 
Béndek József polgármester: Kérem, hogy a határozati javaslatot fogadjuk el.
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
 
13/2011. (II. 17.) számú képviselő-testületi határozat
 
Törvényességi felhívás jegyzőkönyvek késedelmes megküldésével kapcsolatban
 
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a jegyzőkönyvek késedelmes megküldésével kapcsolatos törvényességi felhívás ügyét és az alábbi határozatot hozza:
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Fejér Megyei Kormányhivatal 02/146-1/2011. ügyszámú törvényességi felhívásával a jegyzőkönyvek késedelmes megküldésével kapcsolatban.
 
Felhívja a jegyző figyelmét az Ötv. 17. § (2) bekezdésével foglalt kötelezettségére, s a jegyzőkönyvek határidőn belül történő megküldésére.
 
Felhatalmazza Béndek József polgármestert és Molnárné Tarman Renáta jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
 
Felelős:                       Béndek József polgármester
Határidő:                    2011. február 28.
 
10.)  Törvényességi felhívás elmarad (illetve eredménytelen) alpolgármester választással kapcsolatban
 
Előterjesztő: Béndek József polgármester
            Előadó:           Béndek József polgármester
            Előkészítő:     Molnárné Tarman Renáta jegyző
 
A 339-11/2011. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 13. számú mellékletét képezi.
 
Béndek József polgármester: Törvényességi felhívást kaptunk az alpolgármester választással kapcsolatban. A Fejér Megyei Kormányhivatala 02/147-1/2011. ügyszámú felhívásában törvényességi felhívással élt a képviselő-testület felé az alpolgármester választás elmaradása, illetve eredménytelensége miatt. A törvényességi felhívás az előterjesztés mellékletét képezi. A törvényességi felhívásban foglaltakkal egyet kell értenünk, tekintettel arra, hogy valóban nem került sor alpolgármester megválasztására, s ez esetenként valóban gátolhatja a képviselő-testület folyamatos működőképességét.
A jogszabálysértés megszüntetése érdekében a következő napirendi pont keretében – titkos szavazással – alpolgármester választásra kerül sor.
 
Dr. Ulcz Gyula képviselő: Tudomásul vesszük, hogy törvénytelenek vagyunk.
 
Béndek József polgármester: Kérem az előterjesztett határozati javaslatot elfogadni.
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
 
14/2011. (II. 17.) számú képviselő-testületi határozat
 
Törvényességi felhívás alpolgármester választás elmaradásával kapcsolatban
 
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az alpolgármester választás elmaradásával kapcsolatos törvényességi felhívás ügyét és az alábbi határozatot hozza:
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Fejér Megyei Kormányhivatal 02/147-1/2011. ügyszámú törvényességi felhívásával az alpolgármester választás elmulasztásával kapcsolatban.
 
A jogszabálysértés megszüntetése érdekében a soron következő napirend keretében – titkos szavazással – alpolgármester választást tart.
 
Felhatalmazza Béndek József polgármestert és Molnárné Tarman Renáta jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
 
Felelős:                       Béndek József polgármester
Határidő:                    azonnal
 
 
11.)  Alpolgármester választás
 
Előterjesztő: Béndek József polgármester
            Előadó:           Béndek József polgármester
            Előkészítő:     Molnárné Tarman Renáta jegyző
 
A 339-12/2011. számú előterjesztés a jegyzőkönyv 14. számú mellékletét képezi.
 
Béndek József polgármester: Kötelezettségem volt az alpolgármester választás szerepeltetése a mai nyílt testületi ülés napirendje között. Ennek én eleget tettem. Most azt szeretném, hogy ezt a napirendi pontot vegyük le a napirendről, mert a választás eredménye eredménytelen lenne. Ezért továbbra is vállalom a felelősséget.
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: A szavazás előtt ismételten felhívom a képviselő-testület figyelmét, hogy az Ötv. 36. § (3) bekezdése szerint kötelező alpolgármester választani és ha nem teszi meg a testület, akkor mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést követ el.
 
Dr. Ulcz Gyula képviselő: Ezt a részt hiányoltam, ezért tartózkodtam.
 
Béndek József polgármester: Szeretném, ha véleményt nyilvánítanátok. Ha egyetértetek azzal, hogy ez a napirend ne szerepeljen a mai testületi ülésen, kérem kézfeltartással jelezzétek.
 
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
 
15/2011. (II. 17.) számú képviselő-testületi határozat
 
Alpolgármester választás ügyének napirendről történő levétele
 
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az alpolgármester választás ügyét és az alábbi határozatot hozza:
 
Soponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alpolgármester választás napirendet leveszi a mai testületi ülés napirendjéről.
 
Felhatalmazza Béndek József polgármestert és Molnárné Tarman Renáta jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
 
Felelős:                       Béndek József polgármester
Határidő:                    azonnal
 
Molnárné Tarman Renáta jegyző: A következő ülésen újra napirendre kerül az alpolgármester választás kérdése.
 
Dr. Ulcz Gyula képviselő: Minden harmadik ülésen elég lesz ezzel foglalkozni.
 
Vara Zoltán képviselő: Törvény előírja, hogy alpolgármester választása kötelező.
 
  

 
Képek

 

 
Google keresés
 
Testvértelepülés

 
Önkormányzat
 
Soponya hivatalos oldala
 
Turizmus, szabadidő
 
Hirdetés.

Növény és kert rajongóknak

Lendvaikert Blog

 

 
Hasznos információk
 
Facebook

 

 
 

 

 
Számláló
Indulás: 2008-01-01
 
Nagyvilág hírei percről - percre
 
Hirdetés

  

 

Az asztrológiai elõrejelzések olyan tendenciákat mutatnak,melyek,nehéz döntéseknél nélkülözhetetlenek. Rendeld meg most!    *****    Az Éjszaka Misztériuma várja régi és új látogatóit újult erõvel, és heti több bejegyzéssel! | Nox Arcana    *****    Simonyi ingatlan Debrecen, Balaton 2019 Sok-sok új eladó ingatlannal bõvült kínálatunk válassza ki az önnek megfelelõt.    *****    Nagyon részletes születési horoszkóp, 3 éves ajándék elõrejelzéssel, ingyenes konzultációval, csak nálam. Kattints ide!!    *****    Ha te is szereted a Zöld Íjász elbûvölõ szerelmespárját az Olicityt akkor itt a helyed! Mindent róluk és a sorozatról!    *****    A születési horoszkóp az ÚJ ÉV legszebb meglepetése! Ajándékba küldök 3 év elõrejelzést, jó tudni milyen lesz a jövõ!!!!    *****    Zenei blog. Kritikák, listák, ajánlók és még több! -> Popusz    *****    családi pótlék utalása 2019 - dátumok, kifizetések, idõpontok az utalásról itt:    *****    MOVIE-NIGHT -> ÚJ FILMES OLDAL NYÍLT <- MOVIE-NIGHT    *****    Szerepjáték &#8211; Csatlakozz közénk, és részese Te is a kalandoknak - FRPG    *****    Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs. - Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs.    *****    A Roxfort Boszorkány- és Varázslóképzõ Szakiskola megnyitja kapuit!    *****    "Ó, én bizony korántsem merném állítani, hogy ismerem a Roxfort összes titkát." /Dumbledore/    *****    THE EVIL WITHIN| Harry Potter szerepjáték    *****    BOOKISLAND - könyvajánlók, ahol a könyvek életre kelnek - BOOKISLAND    *****    SoulSisters/ Nézz be az oldalunkra, ha érdekes cikkre, vagy épp kritikára vágysz. Hangolódj velünk az ünnepekre!    *****    Szereted az ünnepi idõszakot? Már hetekkel elõtte készülsz? Vagy legszívesebben elkerülnéd? Mondd el!    *****    RIZLINGDAYS BLOG ! MAKEUP, STUDY TIPS AND ALLDAYS FOR YOU ABOUT ME    *****    THE EVIL WITHIN| Harry Potter szerepjáték    *****    REAVER GROVE | urban fantasy frpg